Udvikling af HR Bots

 

Skræddersyet til dine HR processer

Sylvester & co leverer banebrydende AI-drevet HR Chatbot-løsninger. Disse løsninger er designet til at revolutionere din virksomheds HR-funktioner ved at tilbyde intelligent, effektiv og døgnåben support.

Din rejse mod en smartere HR-funktion starter med skræddersyet HR AI-rådgivning og deltagelse i vores nyskabende HR AI-kurser eller workshops med deltagelse af meget erfarne undervisere og rådgivere. Dette sikrer, at du og dit team er fuldt forberedt på at integrere og maksimere de nye teknologier i din organisation.

Vil du gerne i gang med at anvende HR Bots i dine HR processer? Så læs mere om, hvordan vi i tæt samarbejde med vores Tech-samarbejdspartnere vil hjælpe dig, og hvordan et typisk udviklingsforløb tager sig ud.

Læs mere om: Hvordan et typisk udviklingsforløb tager sig ud

Indledende fase: Personlig rådgivning og kurser

 

Personlig rådgivning

Vi begynder med en personlig rådgivningssession, hvor vi dykker ned i dine specifikke HR-udfordringer og målsætninger. Her identificerer vi, hvordan AI kan transformere din HR-funktion, forbedre processer og styrke medarbejderengagement. Sammen udarbejder vi et katalog over områder, hvor RPA eller AI-drevne HR Bots kan hjælpe jer.

Målrettede HR AI-kurser

Vores anerkendte HR AI-kurser, designet af eksperter, vil uddanne dig og dit team i anvendelsen af AI-teknologier. Gennem hands-on workshops får I praktisk erfaring med de nyeste AI-værktøjer, som forbereder jer til succesfuld implementering og maksimerer jeres anvendelse af AI-løsninger til at håndtere mange af jeres HR-processer.

Din AI-drevne HR-transformation

 

Avanceret AI-teknologi

Med vores løsninger, der bygger på ekspertisen fra DanskGPT og PeopleNet, får du adgang til Chatbots, der forstår og interagerer baseret på dyb dansk sprog- og kulturforståelse.

Tilpassede løsninger

Vi tilpasser Chatbots til at understøtte dine specifikke HR-funktioner, sikrer problemfri integration med dine systemer, og tilbyder en intuitiv brugeroplevelse for både HR-personale, kandidater, ledere og medarbejdere.

 

Fordele og udbytte

Forbedr effektiviteten, tilbyd øjeblikkelig HR-support og få datadrevne indsigter, som styrker din virksomheds strategiske beslutninger. Oplev hvordan innovation inden for HR kan forbedre medarbejderoplevelsen og understøtte din virksomheds vækst.

Sådan udvikles og implementeres AI HR Bots

For at sikre at opgaver og udvikling af AI-drevne HR Chatbot-løsninger møder hver kundes unikke behov og forretningsmål, er vores tilgang til HR AI Bots implementeringer nærmere beskrevet i en overordnet procesbeskrivelse.

Denne tilgang er designet til at være fleksibel og tilpasse sig forskellige brancher og virksomheds-størrelser, samtidig med at den udnytter ekspertisen fra vores teknologipartnere, DanskGPT og PeopleNet.

Læs mere om processen

1) Indledende konsultation og behovsafdækning

Kundemøder: Afhold møder eller workshops med kunden for at forstå deres specifikke HR-udfordringer, organisation, processer, mål og forventninger til løsningen.

Problemidentifikation: Identificer nøgleområder inden for HR, hvor AI kan skabe værdi, eksempelvis rekruttering, udvikling, medarbejderengagement og intern HR-support.

På mødet vil vi også søge at afklare om jeres udfordringer skal løses med RPA værktøjer, eller om kunstig intelligens er mest oplagt ift. løsningsmodeller.

Robotic Process Automation (RPA) er en teknologi, der anvender software-robotter eller “bots” til at automatisere rutinemæssige og repetitive opgaver, som normalt kræver menneskelig indgriben. I et HR-landskab kan RPA transformere mange processer, gøre dem mere effektive, reducere fejl og frigøre HR-medarbejdernes tid, så de kan fokusere på mere værdiskabende aktiviteter.

Men RPA og kunstig intelligens er ikke det samme og fungerer forskelligt.

 • RPA er software, der automatiserer manuelle, repetitive og foruddefinerede opgaver ved at efterligne menneskelige handlinger.
 • AI indebærer skabelsen af intelligente systemer, der kan udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens, herunder evnen til at lære, forstå, ræsonnere, og tilpasse sig.

Sylvester & co tilbyder også at optimere HR processer og opgaver med anvendelse af RPA i samarbejde med samarbejdspartnere.

 

2) Strategiudvikling og planlægning

Strategisk Framework: Udvikl et strategisk framework, der inkluderer målsætninger for løsningen, nødvendige funktioner, og hvordan den integreres med eksisterende systemer og processer.

Projektplan: Udarbejd en detaljeret projektplan med tidsrammer, milepæle, og ansvarsfordeling mellem Sylvester & co, teknologipartnere og kunden.

 

3) Design og udvikling

Prototyping: Design og udvikl prototyper for HR Chatbots baseret på de identificerede behov og mål. Inkluder feedbackmekanismer for løbende forbedring.

Teknologivalg: Vælg de mest egnede teknologier og platforme for udviklingen, herunder DanskGPT for dansk sprogforståelse og PeopleNet for integration med Microsoft-teknologier.

 

4) Implementering og integration

Teknisk implementering: Implementer Chatbot-løsningen i kundens IT-miljø med fokus på sikkerhed, datahåndtering og integration med eksisterende HR-systemer.

Brugertræning og adoption: Udfør træningssessioner for HR-personale og end-brugere for at sikre en glat overgang og høj adoption af den nye teknologi.

 

5) Testning og tilpasning

Pilotfase: Kør en pilotfase, hvor Chatbots testes i real-life scenarier for at identificere eventuelle problemer eller forbedringsområder.

Feedback og iteration: Indsaml feedback fra brugere og HR-personale, og iterer løsningen baseret på denne indsigt for at sikre maksimal effektivitet og brugertilfredshed.

 

6) Lancering og skalerbarhed

Officiel lancering: Lancér Chatbot-løsningen officielt efter en vellykket test- og tilpasningsfase.

Skalerbarhedsplan: Udvikl en plan for fremtidig skalerbarhed og vedligeholdelse af løsningen, inklusive opdateringer og support.

 

7) Evaluering og kontinuerlig forbedring

Performance evalueringer: Vi evaluerer løsningens performance løbende ved at måle på foruddefinerede KPI’er og brugerfeedback.

Opdateringer og innovation: Vi implementer løbende opdateringer og forbedringer baseret på ny teknologi, ændrede kundebehov og brugerfeedback.

Ved at følge denne proces sikrer Sylvester & co, at vores AI-drevne HR Chatbot-løsninger er skrædder-syede til hver enkelt kundes behov, integreres problemfrit i deres eksisterende HR-funktioner og systemmiljø og leverer målbar værdi og forbedringer over tid.

HR har en gylden mulighed i disse år for at udnytte kunstig intellings til at effektivisere og forny. Ved at implementere AI i HR-processer, fra rekruttering til medarbejderudvikling, kan virksomheder forbedre deres effektivitet og skabe en mere inkluderende kultur. Nedenfor har vi listet en række eksempler på HR-områder hvor AI og / eller RPA kan optimere og skabe værdi og sikrer en fremtidssikret organisation med lean og konkurrencedygtige leverancer til organisationen.

Læs mere om: På hvilke HR-områder AI kan optimere og skabe merværdi

Strategisk perspektiv

Talent Acquisition og Talent Management

 • AI kan forbedre beslutningsgrundlaget for rekruttering ved at analysere store datamængder for at identificere de bedste kandidater baseret på erfaring, kompetencer og kulturel tilpasning.
 • Strategisk planlægning af medarbejderudvikling og succession gennem forudsigende analyser af medarbejderpotentiale og karriereveje.

Medarbejderengagement og retention

 • Implementering af AI-drevne analyseværktøjer for at identificere trends og mønstre i medarbejderadfærd, som kan indikere risiko for frafald, og udvikle proaktive strategier for at øge engagement og retention.

Diversitet og inklusion

 • Anvendelse af AI til at analysere rekrutteringsprocesser og arbejdsmiljøet for skævheder og implicit bias, hvilket understøtter udviklingen af mere inkluderende HR-praksisser.

 

Taktisk perspektiv

 

Onboarding og løbende uddannelse

 • Automatisering af onboarding-processer for nye medarbejdere gennem chatbots, der leverer tilpassede oplysninger og svarer på spørgsmål, hvilket fremskynder integrationen i organisationen.
 • Udvikling af personaliserede lærings- og udviklingsprogrammer ved hjælp af AI for at matche individuelle medarbejderes kompetencebehov og karrieremål.

Performance Management

 • Anvendelse af AI til at automatisere indsamling og analyse af performance-data, hvilket gør det muligt at give løbende, objektiv feedback og anerkendelse til medarbejdere.

HR Service Delivery

 • Implementering af AI-drevne HR chatbots og virtuelle assistenter til at håndtere medarbejderspørgsmål og forespørgsler, hvilket reducerer ventetid og forbedrer medarbejderoplevelsen.

 

Operativt perspektiv

 

Administrative opgaver

 • Automatisering af tidsregistrering, fraværsstyring og andre administrative processer for at reducere manuelt arbejde og fejlmarginer.
 • Optimering af løn- og fordelshåndtering gennem AI-algoritmer, der sikrer nøjagtighed og overensstemmelse med lovgivningen.

Rekrutteringsprocesser

 • AI-drevne screening-værktøjer til effektivt at filtrere og prioritere ansøgninger, hvilket reducerer tidsforbruget per rekruttering.
 • Brug af Chatbots til at håndtere indledende ansøgerkommunikation, hvilket forbedrer kandidatoplevelsen og effektiviserer rekrutteringsprocessen.

Medarbejderfeedback og -undersøgelser

 • Indsamling og analyse af medarbejderfeedback i realtid ved hjælp af naturlig sprogforståelse for at identificere områder til forbedring og medarbejdertilfredshed.
 • Ved at anvende AI inden for disse strategiske, taktiske og operative HR-områder, kan virksomheder ikke blot optimere tidsanvendelse og processer, men også skabe en mere engagerende, inkluderende og produktiv arbejdsplads.

 

Du kan med fordel også besøge vores blog, hvor vi allerede har flere indlæg, der beskriver fordelene ved at implementere AI i HR.

En HR RPA eller AI Powered fremtid i samarbejde med Sylvester & Co

Med Sylvester & co ved din side er du ikke alene på denne transformationsrejse.
Fra den indledende rådgivning og uddannelse til den tekniske tilpasning og implementering af din AI-drevne HR-løsning, sikrer vi, at du og dit team er fuldt udstyret til at omfavne fremtidens HR-teknologi. Vi er med hele vejen.