HR- og rekrutteringskurser som bringer dig fremad

Velkommen til Sylvester & co’s kursusunivers, hvor vi udstyrer HR-professionelle samt ledere med de nyeste værktøjer og teknologier til at forme fremtidens arbejdsplads.

Vores kurser strækker sig langt ud over traditionelle rekrutteringsmetoder og dykker ned i, hvordan teknologisk innovation, herunder AI, kan transformere HR-funktioner fra grundlaget og op. Vi tror på en holistisk tilgang til HR, hvor teknologi og menneskelig indsigt går hånd i hånd for at skabe en mere effektiv, inkluderende og engagerende medarbejderoplevelse.

Kombination af teoretisk viden med hands-on erfaringer

Gennem vores skræddersyede kurser får du indsigt i, hvordan HR og rekrutteringsarbejde løses ud fra en best practice tilgang samt solide kompetencer inden for AI og digitale platforme så som sociale medier, ChatGPT og Google Gemini. Disse værktøjer kan revolutionere alt fra talent acquisition til medarbejderudvikling, og hvordan disse værktøjer kan anvendes til at forbedre både effektiviteten og kvaliteten af HR’s leverancer. Vi tilbyder en praktisk tilgang – ofte hentet fra vores egen HR hverdag – der kombinerer teoretisk viden med hands-on erfaringer gennem case-studier, gruppearbejde og direkte anvendelse af AI-teknologier.

 

Målgruppe for vores HR- og rekrutteringskurser

Vi skaber mest værdi for ledere, HR-partnere, -supportere, -udviklingskonsulenter og andre, der ønsker at udnytte teknologisk innovation for at optimere HR-og rekrutteringsprocesser. Uanset om du er ny inden for anvendelse af HR-teknologi, ny i rekrutteringsrollen, eller søger at forbedre dine eksisterende HR- & rekrutterings-kompetencer på et strategisk, taktisk og operationelt niveau, vil vores kurser give dig de nødvendige færdigheder og viden til at implementere nye best practice løsninger, der kan løfte din organisations HR-praksis til nye højder.

Vi har gennem 11 år også samarbejdet med Teknologisk Institut, hvor vi også udbyder vores kurser. Du kan finde oversigten over udbudte kurser og flere kursusdatoer her. Teknologisk Institut har kursuslokaler i Taastrup samt Aarhus

Grundkursus i anvendelse af AI i din rekrutteringsproces

– Alt hvad HR-professionelle og ledere need to know om at anvende AI i rekrutteringsprocessen

Rekrutteringsprocessen kan være svær, stiller store krav til udformningen af god kommunikation og ikke mindst tidskrævende. På dette kursus lærer du, hvordan du hurtigt og effektivt kan anvende den nyeste teknologi inden for AI til at optimere alle led i din rekrutteringsproces.

Læs mere om Grundkursus i anvendelse af AI i din rekrutteringsproces

Målgruppe
Dette kursus henvender sig til ledere og andre HR-professionelle, som arbejder med rekruttering, og som ønsker at mestre bl.a. ChatGPT og Google Gemini for at kunne optimere deres rekrutteringsproces.

Kursets form
Kurset er en step by step gennemgang og et solidt grundkursus i at anvende fx ChatGPT i alle led i rekrutteringsprocessen. Lige fra de indledende markeds- og jobanalyser, som foretages inden udarbejdelse af jobbeskrivelsen til afholdelse af interviews og den endelig vurdering af den rette kandidat. Og sluttelig, hvordan AI helt lavpraktisk kan anvendes i den efterfølgende onboarding af den nye medarbejder.

Vi tror ikke på store PowerPoint-shows på vores kurser, men derimod konkrete øvelser og vidensoverførsel, som tager udgangspunkt i konkrete rekrutteringsudfordringer, som vi har håndplukket på forhånd fra din hverdag.

Vi tager udgangspunkt i dine aktuelle rekrutteringsudfordringer og tilpasser undervisningen herefter, så det bliver så dagligdagsnært som overhovedet muligt, og hvor du lærer effektivt at anvende de forskellige typer af AI-sprogmodeller. Du er meget velkommen til at fremsende kommende eller aktuelle stillinger, som du ønsker, skal være genstand for eksempler på kurset. Vi har altid en telefonisk samtale med alle deltagere, inden kurset afholdes, således at vi kan tilpasse undervisningen bedst muligt.

Kurset afvikles online eller som firmahold.

OBS: Kurset forudsætter adgang til ChatGPT 4.0.

Indhold

 • En grundig introduktion til at lære, hvordan du anvender korrekte prompts (kommandoer), når du anvender fx ChatGPT eller Google Gemini.
 • Forstå, hvordan du lærer at anvende AI til at foretage en effektiv jobanalyse, inden det endelige stillingsopslag udarbejdes.
 • Lær, hvordan du får ChatGPT til at udarbejde det professionelle stillingsopslag ved hjælp af korrekte prompts og input.
 • Hvordan du benytter AI, når du vil publicere jobs på SoMe.
 • Lær hvordan du anvender ChatGPT til at finde kandidater på LinkedIn eller andre platforme
 • Lær hvordan du udformer den indledende kommunikation til kandidater på LinkedIn
 • Lær hvordan du målretter din kommunikation til dine primære målgrupper på Sociale Medier og jobportaler, så dine budskaber rammer.
 • At anvende AI, når du skal foretage den indledende screening af kandidater og deres relevans for stillingen.
 • At anvende AI når du skal planlægge og forberede dine interviews.
 • Med udgangspunkt i AI giver vi dig inputs til, hvordan du udarbejder cases, du kan anvende til kompetence-screening af kandidater
 • Hvordan AI kan bruges i den efterfølgende pre- og onboarding af den nye medarbejder samt den interne kommunikation til øvrige medarbejdere.

Kursets udbytte

 • Opnå indsigt i en lang række af de nyeste værktøjer, som nemt kan sætte turbo på effektiviseringer af din rekrutteringsproces.
 • Du får nye kompetencer som kan reducere din anvendte tid på rekrutteringsprocesser med min. 25 %.
 • Klæder dig på til at anvende AI i din rekrutteringsproces, og dermed også sikre, at både du og din virksomhed kommer godt med fra start på denne bølge af ny teknologi, som bliver banebrydende for alle HR-processer i fremtiden.
 • Du lærer at anvende relevante AI-platforme i alle led af din rekrutteringsproces, og derigennem sikrer, at din rekruttering fremadrettet bliver så effektiv som mulig.
 • Du får en hands-on kursusmappe og konkrete kandidater med hjem.
 • Ovenpå kurset modtager du en opfølgende mail med tips og tricks.

På dagen

 • Links til relevante artikler og YouTube-videor vil blive fremsendt inden kursusafholdelse.
 • Kursusmateriale vil blive fremsendt inden kurset.
 • Registrering er obligatorisk, og afmelding skal sendes skriftligt minimum 5 arbejdsdage inden kursets start.
 • Varighed på dagen er 6 timers undervisning inklusive pauser.

Din investering

3.295, – ex. moms pr. deltager.

Ved tilmelding af minimum 3. deltagere fra samme virksomhed udsteder vi garanti for afholdelse af kurset.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Kontakt os for en nærmere dialog.

Undervisningsdatoer

Vi afholder åbne online-kurser. Følgende datoer er fastlagte for dette kursus:

 • Tirsdag 5/3
 • Fredag 22/3
 • Tirsdag 30/4
 • Onsdag 8/5
 • Tirsdag 11/6
 • Torsdag 12/9
 • Tirsdag 12/11

Ved tilmelding kontakt på: info@sylvester-co.dk

 

Sylvester & co tilbyder også banebrydende AI-drevne HR chatbot-løsninger, som er designet til at revolutionere din virksomheds HR-funktioner ved at tilbyde intelligent, effektiv og døgnåbent support.

Du kan læse mere om vores chatbot-løsninger her.

 

Om underviseren
Christian Sylvester er i dag senior HR Management konsulent med mere end 20 års HR & rekrutterings-erfaring. Han har over 12 års erfaring med undervisning inden for HR og var en af de første danskere til at anvende LinkedIn og Facebook i rekrutterings øjemed. Christian har blandt andet været programdirektør for nordens største HR Tech- og rekrutteringskonferencer gennem 6 år og har været ejerleder af tre HR og social media konsulentvirksomheder gennem sin karriere. Christian har en teoretisk baggrund som HD i organisation og ledelse, markedsføringsøkonom samt en række certificeringer inden for personlighedsanalyse.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

Kursus i interviewteknik

Lær at vurdere kandidater og ansæt den rigtige

Det sværeste del i en rekrutteringsproces er ofte at få afdækket kandidaternes kompetencer, deres evne til at indgå i det konkrete team, motivation for stillingen og slutteligt i hvor høj grad der er tale om et godt match på den korte og lange bane for begge parter.

Få kompetencerne til at afholde samtaler med kandidater!

Det er dyrt at ansætte den forkerte i jobbet og det har store omkostninger for kandidaten som står tilbage med en opsigelse og en svær situation. Rekrutteringsprocesser kan være tidskrævende, men med den rette viden lærer deltagerne at stille skarpt på need2haves og skære unødvendige tidsrøvere fra.

Læs mere om interviewteknik

Kursusindhold
Få alle forudsætningerne for at kunne agere interview-procesfacilitator og afholde konstruktive samtaler med kandidater, som gør dig og dine kollegaer klogere på kandidatens faglige og personlige kompetencer. Den gode beslutning er kendetegnet ved at begge parter, det vil sige at den ansættende leder og kandidaten begge skal træffe en beslutning baseret på viden og gensidig forventningsafstemning. Og dette stiller store krav til begge parter som ofte ikke har samme professionelle forudsætninger for at indgå i denne proces.
På dette kursus får du essensen af mere end 20 års erfaring med rekruttering lokalt såvel som internationalt på alle organisatoriske niveauer og brancher.

 • Lær at udarbejde en job- og profilanalyse samt interviewguide
 • Sådan får styr på din Stakeholder management og skab opbakning til processen
 • Indsatser og ageren inden kandidater indkaldes til interview
 • Træning i best practice interviews og spørgeteknikker
 • Indsigt i hvordan en professionel samtale gennemføres
 • Do´s and don’ts i rekrutteringsprocessen
 • Forstå juraen i ansættelses-processen
 • 80 / 20 reglen
 • Sådan anvender du samt indhenter referencer
 • Afdæk kandidatens reelle motivation for jobbet
 • Forstå hvordan kandidaten opfatter jobbet og skab fælles forventninger
 • Interviewerens kompetencer og rolle undervejs i processen
 • Forskellige persontyper, adfærd og deres motivation drivere
 • Sådan når du frem til at kunne træffe det rette kandidatvalg
 • At skabe gode kandidatoplevelser med respekt for alle parter
 • Informative feedback til kandidater og håndtering af afslag

Deltagerprofil
Kurset er målrettet til alle som er involveret i rekrutteringsprocesser: Ledere, HR-professionelle, rekrutteringskonsulenter og Talent Acquisition Advisors.

Udbytte

 • Du lærer at analysere jobbet som er fundamentet for et professionelt jobinterview
 • Du lærer at udarbejde en målrettet interviewguide og skabe kommunikative produkter
 • Du lærer at udarbejde skabeloner til brug for rekrutteringsprocessen
 • Du lærer at styre og planlægge en rekrutteringsproces
 • Du lærer at skabe nærvær og tillid til din person i samtalen
 • Du opnår en tidsmæssig besparelse på kommende processer på min. 25 %
 • Du lærer at facilitere gode kandidatoplevelser og skabe ambassadører
 • Du bliver i stand til at udføre et struktureret jobinterview
 • Du får indblik i forskellige interviewformer og viden om, hvornår de skal anvendes
 • Du opnår tryghed i beslutningsprocessen, som sikrer det rette kandidatvalg
 • Du lærer at skabe en god forventningsafstemning mellem alle parter
 • Du lærer at formidle job og virksomhed på en attraktiv og realistisk facon

Form
Kurset veksler mellem teori, videndeling, øvelser, oplæg og refleksioner over egen praksis og du får mulighed for at træne interview- og spørgeteknikker i et trygt læringsmiljø, hvor du vil få konkret feedback på din indlæring og hands-on øvelser i løbet af dagen.

Hvorfor er dette kursus relevant for dig?
Hvor svært kan det være at ansætte den rette tænker mange ledere? Når først du har foretaget dig din første fejlrekruttering, så bør du måske stille dig selv dette spørgsmål igen og vurdere, hvilke implikationer denne beslutning har haft for dig og dit team.
Dette kursus er relevant for dig, hvis du gerne vil minimere risikoen for fejlrekrutteringer, optimere tiden som anvendes på rekrutteringsprocessen, lære at fokusere på de væsentligste parametre og samtidig sikre dig, at alle kandidater og interne stake holders oplever en professionel proces og ultimativt skaber ambassadører for virksomheden.

Tilpasning til firmahold
Kurset kan tilpasses til enten et halvdags- eller et heldags firmakursus, der fokuserer på en af de vigtigste ansvarsområder i enhver leders opgaveportefølje – at sikre, at teamet har de rette ressourcer og kompetencer, som er forudsætningen for at kunne indfri teamets mål og rolle.

Din investering

Dette heldagskursus beløber sig til 4.995,- kr. ex. moms. Inkluderet i prisen er kursusmateriale, op til 1 times efterfølgende telefonsparring på konkrete udfordringer, opfølgende mails med ekstra pensum og tips og tricks.
Der serveres kolde og varme drikkevarer undervejs på dagen og en lettere frokost.

Sted
Vi afholder åbne kurser i Århus, København, Odense og Aalborg samt hos vores kunder. Følgende datoer er fastlagte for dette kursus:

 • København: 7/5, 10/9 og 3/12
 • Aalborg: 9/5, 11/9 og 4/12
 • Odense: 7/5, 10/9 og 3/12
 • Aarhus: 9/5, 11/9 og 4/12

Alle kurser afholdes på Comwells hoteller. Ved tilmelding kontakt på: info@sylvester-co.dk.

Om underviseren
Christian Sylvester er i dag senior HR Management konsulent med mere end 20 års HR & rekrutterings-erfaring. Han har over 12 års erfaring med undervisning inden for HR og var en af de første danskere til at anvende LinkedIn og Facebook i rekrutterings øjemed. Christian har blandt andet været programdirektør for nordens største HR Tech- og rekrutteringskonferencer gennem 6 år og har været ejerleder af tre HR og social media konsulentvirksomheder gennem sin karriere. Christian har en teoretisk baggrund som HD i organisation og ledelse, markedsføringsøkonom samt en række certificeringer inden for personlighedsanalyse.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

Introduktion til ChatGPT og Google Gemini for HR-professionelle

– Sådan effektiviserer og forbedrer du jeres HR-processer med AI

AI (Artificial Intelligence) har inden for HR enormt potentiale til at revolutionere og effektivisere HR-processerne, som vi kender dem i dag. Udviklingen af AI har været i gang i mange år, men i den seneste tid har der været betydelige fremskridt med lanceringen af platforme som Microsofts ChatGPT og Google Gemini. Deltag på dette nye introduktionskursus for HR-professionelle, hvor du får indblik i, hvordan du med ChatGPT og Google Gemini kan effektivisere og forbedre en stor del af jeres HR-processer.

Læs mere om Introduktion til ChatGPT og Google Gemini for HR-professionelle

Skab øget effektivitet og kvalitet med AI i HR

Samlet set kan AI og platforme som ChatGPT og Google Gemini hjælpe HR med at forbedre effektiviteten og kvaliteten af HRs leverancer til organisationen samtidig med, at medarbejderengagement og trivsel øges. Platformene har evnen til at skabe jobannoncer, screene CV’er, udvikle employer branding-strategier, analysere store mængder HR-data og give løsninger til HR-processer. Mulighederne er mange, og potentialet for AI inden for HR er stort.

Strømlin HR-værdikæden med nye AI-platforme

Når erfarne HR-professionelle og HR-udviklingskonsulenter fuldt ud forstår, adopterer og implementerer disse teknologiske platforme, er der potentiale for en markant strømlining af hele HR-værdikæden. Dette kan føre til forbedret kvalitet, frigivelse af vigtig tid til kritiske HR-aktiviteter og bidrage positivt til organisationens konkurrenceevne. Tilgængeligheden af disse platforme er ofte gratis, hvilket yderligere øger deres appel for HR-fagfolk.

AI som supplement til HR og ikke erstatning

Det er vigtigt at bemærke, at selvom AI kan forbedre effektiviteten og kvaliteten, bør det ikke erstatte den menneskelige faktor inden for HR. HR-fagfolk bør bruge AI som et værktøj til at forbedre deres arbejde, i stedet for en fuldstændig erstatning for deres ekspertise og erfaring. Ved at kombinere kraften i AI med den menneskelige faktor kan HR-fagfolk skabe en stærk og effektiv tilgang til menneskelig ressourcestyring i deres organisation.

Målgruppe

Dette kursus er ideelt for HR-partnere, HR-supportere, HR-udviklingskonsulenter og andre med interesse i at effektivisere og forbedre deres HR-processer ved hjælp af AI og platforme som ChatGPT og Google Gemini. Kurset henvender sig både til dem, der er helt nye inden for AI i HR, og til dem som har stiftet bekendtskab med AI i mindre grad, der ønsker at forbedre deres AI-kompetencer.

Kursets form

Kursets veksler mellem indlæg, diskussion, øvelser og cases, der sikrer, at ny viden gøres praksisnær. Som deltager har du mulighed for forud for kurset at indsende konkrete HR optimerings-problematikker, som du ønsker sparring på i plenum.

Case-studie: Vi vil arbejde med en virksomhedscase, hvor de allerede har implementeret AI i deres HR-processer, og hvordan brugen af AI har hjulpet dem med at øge effektiviteten, kvaliteten af output og trivsel blandt deres medarbejdere.

På kurset vil der være meget fokus på den praktiske anvendelse af AI. Som deltager får du mulighed for at eksperimentere med AI-platforme, såsom ChatGPT og Google Gemini, og udforske, hvordan de kan anvendes til at løse konkrete HR-opgaver. Dette giver dig en bedre forståelse af, hvordan AI kan implementeres i dit daglige arbejde.

Kursisterne vil blive opdelt i mindre grupper og tildelt forskellige HR-opgaver, som de skal løse ved hjælp af ChatGPT og Google Gemini. Dette vil give kursisterne en mulighed for at praktisere deres nye færdigheder, i takt med at pensum gennemgås og debatteres, og slutteligt få feedback fra hinanden.

Brainstorming-øvelser vil også blive inkluderet i undervisningen, og du har mulighed for at dele ideer til, hvordan du forventer at kunne anvende AI til at forbedre forskellige HR-processer.

OBS: Kurset forudsætter adgang til ChatGPT 4.0.

Indhold

 • Introduktion til AI’s udvikling inden for de sidste 10 år set med HR briller
 • Introduktion til Microsofts AI platform ChatGPT4 og Googles AI platform Gemini
 • Fokus på AI anvendelse til strategiske, taktiske og operative HR-processer
 • Identificering af kritiske AI kompetencer og mindset som HR skal have fremadrettet
 • Etiske, lovlige og moralske overvejelser omkring anvendelse af AI
 • Lær at mestre grundlæggende og gratis AI værktøjer til HR-processer
 • ChatGPT4 og Google Gemini øvelser og gennemgang af grundlæggende kommandoer (Prompts)
 • Få indblik i hvordan AI kan skabe værdi inden for rekruttering, fastholdelse, udvikling og afviklingsopgaver

Kursets udbytte

 • Grundig forståelse og diskussion af, hvordan kunstig intelligens (ChatGPT og Gemini) kan anvendes til at forbedre HR-processer, herunder rekruttering, træning og udvikling, performance management, medarbejderrelationer mm.
 • AI teknikker til at levere overbevisende og informative præsentationer til organisationen – Vi udarbejder præsentationer i fællesskab
 • Udvikling af jobannoncer og andre HR kommunikative produkter med anvendelse af AI
 • Løsning af konkrete HR-opgaver fra dagligdagen med anvendelse af AI – du får en palette af konkrete eksempler og løsninger
 • Anvendelse af ChatGPT4 & Gemini til HR administrative opgaver – vi stiller skarpt på konkrete opgaver
 • Indsigt i hvordan ChatGPT og Google Gemini kan identificere kandidater på LinkedIn og andre platforme til specifikke jobs på 5 min
 • Viden om, hvordan man implementerer AI – ChatGPT & Gemini i HR-processer på en effektiv og ansvarlig måde
 • Inspiration til selvstudier og identifikation af next steps i din AI HR-rejse

Din investering

Dette 2 dages kursus beløber sig til 9.990 kr. ex. moms. Inkluderet i prisen er kursusmateriale samt opfølgende mails med ekstra pensum og tips og tricks.

Sted
Vi afholder åbne kurser i Aarhus, København, Odense og Aalborg, samt hos vores kunder. Følgende datoer er fastlagte for dette kursus:

 • København: 20/3 – 21/3, 13/8 – 14/8 og 5/11 – 6/11
 • Aalborg: 21/5 – 22/5, 29/8 – 30/8 og 21/11 – 22/11
 • Odense: 15/8 – 16/8 og 7/11 – 8/11
 • Aarhus: 9/4 – 10/4, 21/5 – 22/5, 27/8 – 28/8 og 19/11 – 20/11

Alle kurser afholdes på Comwells hoteller. Ved tilmelding kontakt på: info@sylvester-co.dk.

Sylvester & co tilbyder også banebrydende AI-drevne HR chatbot-løsninger, som er designet til at revolutionere din virksomheds HR-funktioner ved at tilbyde intelligent, effektiv og døgnåbent support.

Du kan læse mere om vores chatbot-løsninger her.

 

Om underviseren
Christian Sylvester er i dag senior HR Management konsulent med mere end 20 års HR & rekrutterings-erfaring. Han har over 12 års erfaring med undervisning inden for HR og var en af de første danskere til at anvende LinkedIn og Facebook i rekrutterings øjemed. Christian har blandt andet været programdirektør for nordens største HR Tech- og rekrutteringskonferencer gennem 6 år og har været ejerleder af tre HR og social media konsulentvirksomheder gennem sin karriere. Christian har en teoretisk baggrund som HD i organisation og ledelse, markedsføringsøkonom samt en række certificeringer inden for personlighedsanalyse.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

LinkedIn som rekrutteringskanal

– lær at rekruttere med dette værktøj

Oplev hvordan en meget erfaren headhunter og HR-chef anvender LinkedIn (Recruiter) til at finde de helt rigtige kandidater – globalt som lokalt – på få minutter.

De fleste HR- og rekrutteringsprofessionelle anvender i dag kun ca. 30-40 % af de muligheder som LinkedIn tilbyder og anvender megen unødig tid på at lokalisere og få skabt en spændende pulje af kandidater.

Lær at skære gennem den store mængde af kandidatdata, spar tid og få relevante og interesserede kandidater til samtale.

Læs mere om LinkedIn rekruttering

Målgruppe
Dette kursus henvender sig til alle som arbejder med rekruttering til daglig, og som ønsker at mestre LinkedIn 100 %, få indsigt i best practice og få et totaloverblik over mulighederne i LinkedIn til at rekruttere kandidater lokalt og internationalt og bedrive employer branding.

Kursets form
Vi tager udgangspunkt i dine aktuelle rekrutteringsudfordringer og tilpasser undervisningen herefter, så du får alle de nødvendige færdigheder, og lærer effektivt at gennemsøge LinkedIn for kandidater og komme i dialog med dem. Du er velkommen til at fremsende kommende eller aktuelle stillinger, som du ønsker, skal være genstand for eksempler på kurset.

Indhold

 • Forstå, hvordan du effektivt navigerer på LinkedIn og deres relevans i rekrutteringsprocessen
 • Vi gennemgår de forskellige abonnements/- og betalingsløsninger på LinkedIn og giver vores vurdering af disse
 • Din LinkedIn profil og dine bevidste og ubevidste signaler – har kandidater lyst til at interagere med dig?
 • Anvendelse af LinkedIn grupper og firmasider til at publicere jobs og aktivere målgrupper
 • Aktivering af virksomhedens ambassadørnetværk – hvordan I får jeres kollegaer til at dele jobs effektivt
 • Sådan kommunikerer du på LinkedIn og opnår solid viral spredning af dine budskaber
 • Kvalitative og målrettede nyhedsopdateringer – sådan fungerer LinkedIns algoritmer + LinkedIn søgemaskineoptimering (SEO)
 • Intro til Boolean search teknikker – find præcis dem du leder efter i form af LinkedIn X-ray searches
 • Maksimal anvendelse af søgeteknikker på LinkedIn advanced search – anvendelse af LinkedIns egen boolean search teknik
 • Anvendelse af LinkedIn Company pages ift. LinkedIns erhvervsløsninger – Vi ser på mulighederne.
 • Sådan henvender du dig til kandidaten på LinkedIn og sikrer dig, at vedkommende responderer og ønsker at indgå i dialog med dig
 • Vi viser hvordan du finder relevante virksomheder og afdækker hvem der beskæftiger sig inden for din branche
 • Vi viser hvordan du sparer penge på LinkedIn når du anvender deres betalingsløsninger
 • Sådan bygger du netværk til potentielle kandidater – har du de rigtige kontakter? Vi laver en kort analyse af dit aktuelle LinkedIn-netværk og giver dig tips til at få skabet det rette netværk
 • Need2have online gratis værktøjskasse – med de rette værktøjer sparer du meget tid. Vi gennemgår de vigtigste
 • Vi tager udgangspunkt i jeres aktuelle jobs og finder konkrete kandidater, lige til at tage med hjem og indkalde til samtale
 • Vi viser hvordan du kan rekruttere gratis på dette medie og via LinkedIns erhvervsabonnementsløsninger (LinkedIn Recruiter)

Kursets udbytte

 • Opnå indsigt i en lang række værktøjer, som nemt kan tages i anvendelse uden større investering for virksomheden
 • Reducer dine rekrutteringsudgifter med op til 40 % i form af sparet tid og reduktion af rekrutteringsbudgettet
 • Oplev hvordan du kan rekruttere gratis med LinkedIn
 • Få overblik over hvilke af LinkedIns erhvervsløsninger som passer til dig
 • Få indblik i hvordan en erfaren headhunter anvender dette værktøj
 • Du lærer at konverterer emner til reelle kandidater – Forstå psykologien i processen
 • Du bliver up to date i forhold til need-2-have + nice-2-have LinkedIn kompetencer
 • Spar honoraret til headhunteren ved at deltage i dette kursus
 • Du får en hands-on kursusmappe med hjem
 • Du lærer at rekruttere kandidater i DK og udlandet hurtigt og effektivt med dette værktøj
 • Ovenpå kurset modtager du mail med tips og tricks til at blive klogere på online rekruttering

Det siger vores kunder
“Der er ingen tvivl om, at vi blev inspirerede og fik opgraderet vores viden om og evner inden for LinkedIn ved deltagelse i kurset”.

Ursula Harboe, HR-medarbejder i organisationsudvikling, It, Region Midtjylland

På dagen

 • Frugt, kaffe, sodavand, te og vand samt en let frokost vil blive serveret på dagen
 • Kursusmateriale vil blive fremsendt inden kurset.
 • Registrering er obligatorisk, og afmelding skal sendes skriftligt minimum 5 arbejdsdage inden kursets start
 • Medbring din egen laptop/PC med Chrome browser installeret

Sted
Vi afholder åbne kurser i Aarhus, København, Odense og Aalborg, samt hos vores kunder. Følgende datoer er fastlagte for dette kursus:

 • København: 7/3, 4/6 og 8/10
 • Aalborg: 11/4, 6/6 og 9/10
 • Odense: 4/6 og 8/10
 • Aarhus: 11/4, 6/6 og 9/10

Alle kurser afholdes på Comwells hoteller. Ved tilmelding kontakt på: info@sylvester-co.dk.

Din investering

4.995, – ex. moms pr. deltager.

Ved tilmelding af minimum 3. deltagere fra samme virksomhed udsteder vi garanti for afholdelse af kurset.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Kontakt os for en nærmere dialog.

Om underviseren
Christian Sylvester er i dag senior HR Management konsulent med mere end 20 års HR & rekrutterings-erfaring. Han har over 12 års erfaring med undervisning inden for HR og var en af de første danskere til at anvende LinkedIn og Facebook i rekrutterings øjemed. Christian har blandt andet været programdirektør for nordens største HR Tech- og rekrutteringskonferencer gennem 6 år og har været ejerleder af tre HR og social media konsulentvirksomheder gennem sin karriere. Christian har en teoretisk baggrund som HD i organisation og ledelse, markedsføringsøkonom samt en række certificeringer inden for personlighedsanalyse.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

Medarbejderen på LinkedIn – Indlæg for organisationer

Aktivér dine online ambassadører og opnå maksimal viral spredning af dine jobs.

Når du poster jobs på de sociale medier, afhænger den succesfulde deling af disse jobs ofte af, hvorvidt medarbejderne hjælper til med at sprede budskabet til sit netværk. Men hvis dine medarbejdere ikke forstår værktøjet, hvordan skal de så blive til den virale hær, du og din virksomhed ønsker?

Med denne workshop giver du ikke alene medarbejderne værktøjet til at hjælpe dig med at viralisere dine jobs, du signalerer også til dem at de sociale medier er en vigtig strategisk kommunikationsplatform for virksomheden og deres indsats er vigtig.

Læs mere om aktivering af medarbejdere på LinkedIn

Målgruppe
Dette ”kursus” henvender sig til HR-og kommunikationsansvarlige som ønsker at aktivere et af de vigtigste rekrutteringsværktøjer nemlig de ansatte og deres netværk.

Indhold

 • Hvad er LinkedIn? Forstå mulighederne og konverter dette til resultater
 • Hvordan finder jeg relevante forretningsforbindelser verden over på LinkedIn, og hvordan kontakter jeg dem?
 • Din profil og hvordan du udvider dit netværk
 • Virksomhedssider – Hvad er det og hvordan virker det?
 • Like, follow, polls, comment og share – hvad er det? Vi oversætter
 • Grupper – hvordan melder jeg mig ind, og hvordan kommunikerer man i en gruppe?
 • Hvordan finder jeg og deler min virksomheds jobopslag / invitationer / nyheder?
 • Hvordan uploader jeg dokumenter, video eller tilmelder mig events? Vi kigger på forskellige LinkedIn apps
 • LinkedIn – What’s in it for me? Motiverende faktorer for medarbejderen gennemgås

 

Kursets udbytte

 • Få svaret på HVORFOR medarbejdere skal deltage aktivt i virksomhedens kommunikation på LinkedIn & SoMe generelt
 • Vi leverer information om LinkedIn med det sigte at fjerne skepsis og bekymringer om anvendelse af dette medie
 • Basis introduktion til LinkedIn samt tips og tricks til at forstærke profiler og tilstedeværelse på LinkedIn
 • Lær om de mest brugte LinkedIn kommunikationsværktøjer
 • Do’s & Don’ts
 • Oplev hvordan man rekrutterer nye medarbejdere, kunder, leverandører eller kontakter sit netværk i praksis
 • Lær hvordan du kan udvikle dig med LinkedIn og skabe værdi i dit daglige arbejde
 • Få svar på alle de spørgsmål du har om LinkedIn 

Det praktiske
Efter aftale.

Tid
Typisk ca. 2-3 timers indlæg.
Dette kursus udbydes udelukkende som firmahold / workshop.

Sted
På jeres adresse.

Din investering

8.400, – kr. ex. moms

Transport- og hotelomkostninger kan forekomme afhængig af den valgte lokation.

Om underviseren
Christian Sylvester er i dag senior HR Management konsulent med mere end 20 års HR & rekrutterings-erfaring. Han har over 12 års erfaring med undervisning inden for HR og var en af de første danskere til at anvende LinkedIn og Facebook i rekrutterings øjemed. Christian har blandt andet været programdirektør for nordens største HR Tech- og rekrutteringskonferencer gennem 6 år og har været ejerleder af tre HR og social media konsulentvirksomheder gennem sin karriere. Christian har en teoretisk baggrund som HD i organisation og ledelse, markedsføringsøkonom samt en række certificeringer inden for personlighedsanalyse.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

Strategisk rekruttering i praksis

Fra strategisk og taktisk niveau til operationelle rekrutteringsindsatser som giver resultater.

Få en opkvalificering af dine rekrutteringskompetencer og skab værdi for organisationen gennem professionel rekruttering.

Selvom meget i rekrutteringsbranchen har ændret sig med de sociale mediers indtog, er der stadig basale dele i rekrutteringshåndværket, som aldrig ændrer sig. Dem gennemgår vi på dette kursus.

Læs mere om Strategisk rekruttering

Målgruppe
Kurset er målrettet alle der er involveret i rekrutteringsprocessen og som ønsker at lære kunsten at tiltrække, vurdere og ansætte kandidater på både et overordnet niveau og på et dagligdagsniveau. På kurset får du fyldt værktøjskassen op med konkrete redskaber til at skabe langsigtede, strategiske rekrutteringsløsninger for din virksomhed, at skabe rammerne for rekrutteringsarbejdet kan udfolde sig i din virksomhed og at arbejde med employer branding og samtidig undgå dyre og ressourcekrævende fejlansættelser. Dag 1 har fokus på strategiske og taktiske rekrutteringsindsatser for øje og dag 2 fokuserer udelukkende på operative rekrutteringsopgaver, som du vil opleve i din hverdag.

Kursets form
Kurset veksler mellem gennemgang af indlæg, videndeling blandt deltagere, metode, teori og øvelser i forhold til dine konkrete udfordringer.

Indhold

 • Introduktion til rekrutteringsstrategien – Forstå kritiske elementer
 • Stakeholder management som rekrutteringsprofessionel
 • Rekrutteringsværktøjskassen fra A til Z
 • Sammenspillet mellem evnen til at fastholde medarbejdere og rekruttering
 • Den moderne rekrutteringskonsulent – hvilke kompetencer skal i spil?
 • Design af job- og personprofiler. Hvordan virksomhedens kompetencebehov oversættes til fremadrettede kravspecifikationer og handlingsplaner
 • Forskellen på leder-, specialist- og generalistrekruttering
 • Analyse og håndtering af rekrutteringskanaler og deres relevans i forhold til kandidattiltrækning, herunder også netværk og anvendelse af sociale medier
 • Best practice inden for online rekruttering og dos’ and dont´s
 • Beslutningsgrundlaget om ansættelse – hvad der kræves for at skabe rammerne for den ”gode rekruttering”, på kort såvel som lang sigt
 • Når det går galt – hvorfor nogle virksomheder ikke lykkes med deres ansættelser
 • Onboarding – hurtigere Return On Investment med optimal introduktion til jobbet og virksomheden. Få inspiration til hvordan I skal gribe det an.
 • Fokus på rekrutteringsprocessen, herunder analyser, valg af metoder, rollen som procescoach, samt samtaleteknikker og kommunikation med alle involverede interessenter
 • Best practice set med en headhunters øjne – sådan opnår vi professionelle resultater

Kursets udbytte

 • Forståelse for sammensætningen af en rekrutteringsstrategi og dens oversættelse til konkrete projektplaner og mål i samspil med forretningsstrategi
 • Indsigt i best practice til at skabe langsigtede løsninger for arbejdsgiver og arbejdstager
 • Indsigt i samtlige opgaver som en professionel rekrutteringskonsulent skal løfte
 • Grundlæggende kompetencer til at gennemføre et interview og afdække kandidaternes kompetencer
 • Grundigt kendskab til de forskellige faser i rekrutteringsprocessen, og hvordan du skaber mest mulig værdi
 • Roadmap til at undgå dyre fejlansættelser gennem viden og træning
 • Flytte rekrutteringsprocessen fra at være en typisk ”rejection business” til en aktiv ”hiring business”
 • Fortrolighed med interviewteknikker, som gør dig i stand til at afdække faglige og personlige kompetencer
 • Øget professionalisering af din rolle som rekrutteringsansvarlig i samspil med organisationens primære interessenter og øvrige stakeholders og kandidater

Det praktiske

 • Frugt, kaffe, te og vand samt en let frokost vil blive serveret på dagen.
 • Kursusmateriale vil blive fremsendt elektronisk inden kurset.
 • Registrering er obligatorisk, og afmelding skal sendes skriftligt minimum 5 arbejdsdage inden kursets start.
 • Medbring din egen laptop/PC.
 • Dette kursus udbydes også som firmahold.

Hvorfor er dette kursus relevant for dig?
Virksomhedens vigtigste råstof er i dag medarbejderen, men på trods af dette så er det ca. kun 10 % af alle virksomheder, som har udarbejdet en rekrutteringsstrategi, som skal understøtte forretningsstrategien. Kurset strategisk rekruttering er relevant for dig, som ønsker at få et helikopteroverblik over hele rekrutteringsprocessen og opleve, hvordan en strategisk tilgang kan løfte dine rekrutteringsindsatser i dagligdagen til et helt andet niveau. Efter endt kursus har du en komplet forståelse for samspillet mellem rekruttering og virksomhedens evne til at skabe værdi, virksomhedsgrundlag, forretningsplaner, kultur og strategiske mål. Herudover har du også fået kompetencerne til at gennemføre hands on rekrutteringsopgaver.

Tilpasning til firmahold
Kurset kan tilpasses til enten et halvdags- eller heldags firmakursus, der fokuserer på en af de vigtigste ansvarsområder i enhver HR-konsulents opgaveportefølje – at sikre at virksomheden har de rette ressourcer og kompetencer på den korte såvel som den lange bane, som er den primære forudsætning for at virksomhedens overordnede mål og vision kan opnås.

Sted
Vi afholder åbne kurser i Århus, København, Odense og Aalborg, samt hos vores kunder. Følgende datoer er fastlagte for dette kursus:

 • København: 12/3 – 13/3 og 22/10 – 23/10
 • Aalborg: 23/4 – 24/4 og 22/10 – 23/10
 • Odense: 12/3 – 13/3 og 24/10 – 25/10
 • Aarhus: 23/4 – 24/4 og 24/10 – 25/10

Alle kurser afholdes på Comwells Hoteller. Ved tilmelding kontakt på: info@sylvester-co.dk.

Din investering

Dette 2 dages kursus beløber sig til 9.990 kr. ex. moms. Inkluderet i prisen er kursusmateriale, 1 times efterfølgende telefonsparring på konkrete udfordringer, opfølgende mails med ekstra pensum og tips og tricks.

Der serveres kolde og varme drikkevarer undervejs på dagen og en let frokost.

Om underviseren
Christian Sylvester er i dag senior HR Management konsulent med mere end 20 års HR & rekrutterings-erfaring. Han har over 12 års erfaring med undervisning inden for HR og var en af de første danskere til at anvende LinkedIn og Facebook i rekrutterings øjemed. Christian har blandt andet været programdirektør for nordens største HR Tech- og rekrutteringskonferencer gennem 6 år og har været ejerleder af tre HR og social media konsulentvirksomheder gennem sin karriere. Christian har en teoretisk baggrund som HD i organisation og ledelse, markedsføringsøkonom samt en række certificeringer inden for personlighedsanalyse.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

Employee Advocacy

Aktiver medarbejderne i rekrutteringsindsatsen

– strategi i en digital verden

Mennesker lytter til mennesker. Den præmis er man nødt til at forstå og acceptere, hvis man som virksomhed eller organisation vil vinde kampen på sociale medier i det lange løb. Konkurrencen om brugernes opmærksomhed er hård, og prisen for annoncering stiger. Men de virksomheder, der forstår at engagere deres medarbejdere i virksomhedskommunikationen, vil vinde kampen om modtagernes opmærksomhed. Og de fleste virksomheder har et stort uudnyttet potentiale i deres medarbejdere, som det er tid til at aktivere nu.

På dette kursus kan du blive klogere på, hvordan du skaber de rette rammer, der gør det nemmere for dine medarbejdere at blive digitale ambassadører for din virksomheds brand. Disciplinen kaldes employee advocacy eller medarbejderambassadørskab.

Employee advocacy handler blandt andet om at skabe en intern kultur, hvor det er muligt at skabe værdifuldt digitalt indhold både fra centralt hold, sammen med medarbejderne og på medarbejdernes eget initiativ. En type indhold der styrker både medarbejdernes og virksomhedens digitale brand.

Læs mere om Employee advocacy

Målgruppe
Kurset henvender sig til kommunikationsmedarbejdere/ansvarlige, Social media managers, Content managers, HR-medarbejdere/ansvarlige, CSR-medarbejdere/ansvarlige og til Ledelse/leder.

Kursets form
På kurset tester vi, hvor parat din virksomhed er til at arbejde med employee advocacy. Du bliver præsenteret for relevante teorier undervejs og får mulighed for at afprøve dem på egen eller medbragt case. Du kommer fra kurset med konkrete indsatspunkter til din employee advocacy-strategi. Diskussion vil foregå løbende i mindre grupper, efterfulgt af dialog og sparring i plenum.

Kursets udbytte

 • Introduktion af otte forskellige faktorer, der påvirker employee advocacy
 • Indblik i social selling, influencer marketing og employer branding
 • Indsigt i, hvad der skal til for at arbejde med at implementere en employee advocacy-strategi i din virksomhed
 • Introduktion til strategiske værktøjer
 • Input til guidelines, måling og træning af medarbejdere
 • Plan for hvordan du griber arbejdet med employee advocacy an i din virksomhed
 • Råd og konkrete eksempler og inspiration fra cases i andre virksomheder i forhold til, hvordan du kan arbejde med employee advocacy i din egen virksomhed

På dagen

 • Frugt, kaffe, sodavand, te og vand samt en let frokost vil blive serveret på dagen
 • Kursusmateriale vil blive fremsendt inden kurset.
 • Registrering er obligatorisk, og afmelding skal sendes skriftligt minimum 5 arbejdsdage inden kursets start
 • Medbring din egen laptop/PC med Chrome browser installere

Sted

Vi afholder åbne kurser i Aarhus, København, Odense og Aalborg, samt hos vores kunder. Følgende datoer er fastlagt for dette kursus:

 • København: 7/5, 10/9 og 3/12
 • Aalborg: 9/5, 11/9 og 4/12
 • Odense: 7/3, 7/5, 10/9 og 3/12
 • Aarhus: 9/5, 11/9 og 4/12

Alle kurser afholdes på Comwells hoteller. Ved tilmelding kontakt på info@sylvester-co.dk.

Din investering

4.995, – ex. moms pr. deltager.

Ved tilmelding af minimum 3. deltagere fra samme virksomhed udsteder vi garanti for afholdelse af kurset.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Kontakt os for en nærmere dialog.

Om underviseren
Christian Sylvester er i dag senior HR Management konsulent med mere end 20 års HR & rekrutterings-erfaring. Han har over 12 års erfaring med undervisning inden for HR og var en af de første danskere til at anvende LinkedIn og Facebook i rekrutterings øjemed. Christian har blandt andet været programdirektør for nordens største HR Tech- og rekrutteringskonferencer gennem 6 år og har været ejerleder af tre HR og social media konsulentvirksomheder gennem sin karriere. Christian har en teoretisk baggrund som HD i organisation og ledelse, markedsføringsøkonom samt en række certificeringer inden for personlighedsanalyse.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

(Job)annoncering på LinkedIn, Facebook, Instagram og Snapchat

Kender du forskellen på CPV, CPA og CPM og hvordan udregnes CTR?

Vi giver dig svar på ovenstående samt alle andre spørgsmål i forbindelse med din annoncering på LinkedIn, Instagram, Snapchat og Facebook.

Læs mere om (job) annoncering på SoMe kanaler

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig der aldrig før eller i begrænset udstrækning har prøvet at annoncere på de sociale medier (SoMe).

Kursets form
Vi gennemgår jobannoncering på SoMe med afsæt i konkrete cases og oversætter til praktisk brug, så du fremadrettet selv kan håndtere dine jobkampagner via de sociale medier og lade kandidaterne komme til dig via målrettet jobannoncering. Du deltager selv hands on på kurset således, at du får prøvet alle funktionerne og processerne.

Indhold

 • Sådan opretter du en SoMe-annonce
 • Sponsored Stories – promovering af din SoMe company page
 • Promoted Posts på SoMe – promover dine opslag og sørg for at flere ser dem
 • SoMe Reports & Insights – hvor og hvor ofte bliver dine annoncer vist, og hvem har klikket på dem.
 • Conversion Tracking – mål dit Return On Investment på SoMe annoncer
 • Målretning af din jobkampagne på SoMe – titel, jobfunktion, anciennitet, uddannelse, branche, geografi, firmastørrelse, land osv.
 • Annoncebudget – Sådan får du mest ud af det, og disse fejl bør du undgå
 • Vælg det rette annonceformat og indhold, som skaber den ønskede effekt
 • Bliv inspireret af andre – Vi kigger på virksomheder som har succes med SoMe

Kursets udbytte

 • Lær at opsætte jobkampagner og administration af disse
 • Målret dine annoncer
 • Mål effekten af dine annoncer, så du hele tiden kan forbedre og optimere dem
 • Få større udbytte af dine annoncekroner
 • Introduktion til annoncesoftware værktøjer
 • Lokale såvel som internationale jobkampagner styret af dig med få klik
 • Få totaloverblikket over SoMe jobannoncering

På dagen

 • Frugt, kaffe, sodavand, te og vand samt en let frokost vil blive serveret på dagen
 • Kursusmateriale vil blive fremsendt inden kurset.
 • Registrering er obligatorisk, og afmelding skal sendes skriftligt minimum 5 arbejdsdage inden kursets start
 • Medbring din egen laptop/PC med Chrome browser installeret

Sted

Vi afholder åbne kurser i Aarhus, København, Odense og Aalborg, samt hos vores kunder. Følgende datoer er fastlagte for dette kursus:

 • København: 6/5 og 7/10
 • Aalborg: 25/4, 14/5 og 22/10
 • Odense: 15/2, 14/5 og 22/10
 • Aarhus: 25/4, 10/5 og 23/10

Alle kurser afholdes på Comwells hoteller. Ved tilmelding kontakt på: info@sylvester-co.dk.

Din investering

4.995, – ex. moms pr. deltager.

Ved tilmelding af minimum 3. deltagere fra samme virksomhed udsteder vi garanti for afholdelse af kurset.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Kontakt os for en nærmere dialog.

Om underviseren
Christian Sylvester er i dag senior HR Management konsulent med mere end 20 års HR & rekrutterings-erfaring. Han har over 12 års erfaring med undervisning inden for HR og var en af de første danskere til at anvende LinkedIn og Facebook i rekrutterings øjemed. Christian har blandt andet været programdirektør for nordens største HR Tech- og rekrutteringskonferencer gennem 6 år og har været ejerleder af tre HR og social media konsulentvirksomheder gennem sin karriere. Christian har en teoretisk baggrund som HD i organisation og ledelse, markedsføringsøkonom samt en række certificeringer inden for personlighedsanalyse.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

Fastholdelse af medarbejdere

Kursus i fastholdelse af medarbejdere for ledere, direktionsmedlemmer & HR-professionelle

Kursus i fastholdelse af medarbejdere som hjælper organisationer med at reducere medarbejderomsætningen og fastholde nøglemedarbejdere.
The war for talent is ON!

Kursusbeskrivelse - fastholdelse af medarbejdere

Indhold

 • Lær at udarbejde en medarbejderfastholdelsesstrategi, der reducerer medarbejderomsætningen
 • Forstå nøgledimensionerne, der er nødvendige for en effektiv organisatorisk medarbejderfastholdelsesstrategi
 • Værktøjer til at komme i helikopterperspektiv for at forstå problematikken
 • Forstå de lederevner, der er nødvendige for en høj grad af fastholdelse
 • Lær hvordan du løbende måler jobtilfredshed og andre nøgleindikatorer så du kommer på forkant og forhindrer at medarbejdere siger op
 • Forstå hvilke vedligeholdelses- og motivationsfaktorer du kan bringe i spil og hvornår
 • Hvordan du inkluderer alle medarbejdere i en medarbejderfastholdelseskultur
 • Hvordan du designer en effektiv onboardingproces, som bidrager positivt til fastholdelsen
 • Anvender fastholdelsesprogrammer til at engagere din arbejdsstyrke
 • Sådan designer og anvender du individuelle fastholdelsesplaner til at opbygge stærke bånd mellem medarbejdere og deres ledere
 • Indsigt i incitament og anerkendelsesprogrammer, der tiltrækker og fastholder medarbejdere
 • Få indsigt i det vigtige samspil mellem rekruttering og fastholdelse

Udbytte

 • Forståelse for hvorfor og hvornår medarbejdere forlader deres arbejdsgivere
 • Forbedrer medarbejdernes motivation og styrker deres vilje til at øge deres arbejdsindsats
 • Få indsigt i det vigtige samspil mellem din rekrutteringsindsats og evne til at fastholde
 • Lær hvordan du implementerer en fastholdelsesstrategi, der sparer dig for utallige hundredtusindvis af kroner
 • Indsigt i hvordan du oversætter en fastholdelsesstrategi fra virksomhedsniveau til den enkelte medarbejder
 • Forstå hvordan Employee Value Propositions (EVP), kan gøre dig til en arbejdstagers naturlige valg, og hvordan du kommunikerer disse
 • Specifikke eksempler på best practice fastholdelsesprogrammer fra førende organisationer

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til alle med ansvar for fastholdelse af medarbejdere: Bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, Ledere og HR-professionelle.

Hvorfor er dette kursus relevant for dig?
Medarbejdere vurderer konstant, om de vil blive eller forlade deres arbejdsgivere og nylige undersøgelser viser at visse brancher vil opleve en stigning på op til 40-50% i medarbejderomsætningen i takt med, at samfundsudviklingen buldrer derudaf, og efterspørgslen på medarbejdere fortsætter med at stige. De, der undlader at gøre fastholdelse af medarbejdere til en prioritet, risikerer at miste deres mest talentfulde medarbejdere i denne konkurrence. På dette kursus lærer du nøglestrategier, der driver jobtilfredshed og medarbejderengagement, der fører til høj medarbejderfastholdelse.

Kurset fastholdelse af medarbejdere giver deltagere færdigheder, værktøjer og en best practice tilgang, der hjælper ledere og HR med at reducere medarbejderomsætning og opbygge og forblive konkurrencedygtige overfor morgendagens kandidater.

Sted

Vi afholder åbne kurser i Aarhus, København, Odense og Aalborg, samt hos vores kunder. Følgende datoer er fastlagte for dette kursus:

 • København: 12/3 – 13/3, 13/8 – 14/8 og 5/11 – 6/11
 • Aalborg: 9/4 – 10/4, 29/8 – 30/8 og 21/11 – 22/11
 • Odense: 12/3 – 13/3, 15/8 – 16/8 og 7/11-8/11
 • Aarhus: 9/4 – 10/4, 27/8 – 28/8 og 19/11 – 20/11

Alle kurser afholdes på Comwells hoteller. Ved tilmelding kontakt på: info@sylvester-co.dk.

Tilpasning til firmahold
Kurset kan tilpasses til enten et halvdags eller heldags firmakursus, der fokuserer på en af de vigtigste aktiver i enhver organisation – dens teamledere og deres indvirkning på at fastholde centrale medarbejdere.

Din investering

Dette heldagskursus beløber sig til 4.995 kr. ex. moms. Inkluderet i prisen er kursusmateriale, op til 1 times efterfølgende telefonsparring, opfølgende mails, drikkevarer undervejs på dagen og en lettere frokost.

Om underviseren
Christian Sylvester er i dag senior HR Management konsulent med mere end 20 års HR & rekrutterings-erfaring. Han har over 12 års erfaring med undervisning inden for HR og var en af de første danskere til at anvende LinkedIn og Facebook i rekrutterings øjemed. Christian har blandt andet været programdirektør for nordens største HR Tech- og rekrutteringskonferencer gennem 6 år og har været ejerleder af tre HR og social media konsulentvirksomheder gennem sin karriere. Christian har en teoretisk baggrund som HD i organisation og ledelse, markedsføringsøkonom samt en række certificeringer inden for personlighedsanalyse.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn