AI HR kurser hos Sylvester & co

Sylvester & co’s AI HR-kurser tilbyder avanceret træning i at integrere kunstig intelligens inden for HR, med fokus på optimering af processer, forbedring af beslutningstagning og løft af arbejdskulturen. Vores kurser, designet til både nybegyndere og erfarne HR-specialister samt ledere, dækker praktisk anvendelse af AI i rekruttering, medarbejderengagement og meget mere, og styrker en kultur af innovation.

Vores AI HR kurser er designet til at udstyre HR-professionelle med de nødvendige værktøjer og viden til at navigere i den digitale transformations æra. Gennem en blanding af teoretisk undervisning og praktiske øvelser vil du lære, hvordan AI kan anvendes til at forbedre rekruttering, medarbejderengagement, People Analytics, performance management og meget mere.

Uanset om du er ny i feltet eller en erfaren HR-specialist eller generalist, vil vores kurser, give dig solid indsigt i, hvordan du kan anvende AI til at skabe værdi for din organisation og fremme en kultur af innovation og effektivitet.

Vi har gennem 11 år også samarbejdet med Teknologisk Institut, hvor vi også udbyder udvalgte kurser. Du kan finde oversigten over udbudte kurser og flere kursusdatoer her. Teknologisk Institut har kursuslokaler i Taastrup samt Aarhus.

Alle vores AI HR kurser forudsætter adgang til ChatGPT 4.0.

Nedenfor finder du en oversigt over de nuværende AI HR kurser.

Se vores andre HR-kurser

Vi samarbejder med Teknologisk Institut som også udbyder udvalgte HR AI kurser:

AI som katalysator for HR’s digitale omstilling

AI som katalysator for HR’s digitale omstilling er et dybdegående 2-dages kursus, der tilbyder en strategisk tilgang til at anvende kunstig intelligens (AI) i processen med digital transformation inden for HR. Dette kursus er designet til at udstyre HR-professionelle med de nødvendige værktøjer samt viden til at lede og navigere i den digitale omstilling af HR-funktioner, lige fra talent acquisition og medarbejderengagement til performance management og arbejdsret. Deltagerne vil lære, hvordan AI kan drive innovation, effektivisere HR-processer og skabe en mere agil og fremtidsorienteret HR-funktion.

Læs mere om: AI som katalysator for HR's digitale omstilling

Kursusindhold

Introduktion til digital transformation i HR:

 • En oversigt over digital transformation og AI’s rolle i at forme fremtidens HR.
 • AI i Talent Acquisition og medarbejderengagement: Anvendelse af AI til at forbedre rekrutteringsprocesser og skabe personaliserede medarbejderoplevelser.
 • AI-understøttet performance management:
 • Optimering af performance management-processer ved hjælp af AI for at tilbyde personaliseret feedback og karriereudvikling.
 • Compliance og arbejdsret i den digitale æra: Sikring af compliance og navigation i arbejdsretlige spørgsmål med AI-værktøjer.

Implementering af AI i HR-strategier:

 • Strategier til succesfuld implementering af AI-teknologier i HR-funktioner.
 • Forandringsledelse og kultur: Overvindelse af udfordringer og modstand mod forandring ved at fremme en kultur af innovation og læring.
Kursets udbytte

Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå betydningen af digital transformation i HR og AI’s rolle i denne proces.
 • Anvende AI til at forbedre og effektivisere HR-processer og -strategier.
 • Udvikle en strategisk plan for implementering af AI i HR, der adresserer både teknologiske og kulturelle aspekter.
 • Lede og navigere i HR’s digitale transformation med en fremtidsorienteret tilgang.

Dette kursus giver HR-professionelle en unik mulighed for at forstå og udnytte AI’s potentiale til at drive den digitale omstilling af HR, hvilket sikrer, at deres organisationer forbliver konkurrencedygtige og agile i en stadig mere digitaliseret verden.

Kursets form

Kurset vil benytte en blanding af foredrag, interaktive workshops, gruppediskussioner, og case-studieanalyser for at sikre, at deltagerne opnår en omfattende forståelse og praktiske færdigheder i anvendelsen af AI i HR’s digitale transformation.

Der kræves ngen specifikke tekniske forudsætninger for at deltage i kurset. Dog vil en grundlæggende forståelse af HR-processer og en interesse i digital transformation og teknologi være gavnlig.

Deltagerne vil modtage en omfattende kursusmappe, der indeholder udvidet præsentationsmateriale, relevante artikler, praktiske værktøjer, og yderligere ressourcer. Disse materialer er designet til at understøtte læring under kurset og facilitere implementeringen af AI i HR’s digitale omstilling.

Målgruppe

HR-ledere, HR-teknologispecialister, forandringsledere og alle, der er ansvarlige for eller interesserede i at implementere digital transformation inden for HR.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

Implementering af AI i organisationer – En guide for HR og ledere

Dette intensive kursus er designet til at udstyre HR-professionelle og ledere med de nødvendige færdig-heder og viden til at navigere i implementeringen af kunstig intelligens (AI) i deres organisationer. Deltagerne vil lære at lede AI-adoption blandt medarbejdere, håndtere forandringsledelse, udvikle AI-venlige HR-politikker, fremme AI-kompetenceudvikling, samt navigere i dataetik, datasikkerhed og GDPR-relaterede udfordringer.

Læs mere om: Implementering af AI i organisationer - En guide for HR og ledere

Kursusindhold

Dag 1: Forståelse og planlægning af AI-Implementering

 • Introduktion til AI i organisationer: En oversigt over AI’s potentiale og udfordringer.
 • Ledelse af AI-adoption blandt medarbejdere: Strategier for at fremme en positiv holdning til AI og overvinde modstand.
 • Forandringsledelse med AI: Anvendelse af forandringsledelsesprincipper specifikt til AI-implementering.
 • Udvikling af AI-venlige HR-politikker: Tilpasning af HR-politikker til at understøtte AI-integration, herunder rekruttering, onboarding, og performance management.

Dag 2: Etik, sikkerhed og kompetenceudvikling

 • Identificering af nødvendige AI-kompetencer og udvikling af træningsprogrammer for medarbejdere.
 • Dataetik i AI: Diskussion af etiske overvejelser ved brug af AI, herunder bias og fairness.
 • Datasikkerhed og GDPR: Forståelse af datasikkerhedsprincipper og GDPR’s rolle i AI-implementeringer.
 • Action Plan for AI-Implementering: Udvikling af en handlingsplan for implementering af AI i deltagernes egne organisationer.
Kursets udbytte

Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå AI’s rolle og potentiale i organisationen.
 • Lede og facilitere AI-adoption blandt medarbejdere effektivt.
 • Udvikle og tilpasse HR-politikker til at understøtte AI-integration.
 • Identificere og adressere etiske og sikkerhedsmæssige udfordringer ved AI-implementering.
 • Planlægge og udføre AI-kompetenceudviklingsinitiativer.
 • Udarbejde en handlingsplan for at lede AI-implementering og digital transformation i deres organisation.
Kursets form

Kurset vil anvende en blanding af forelæsninger, case-studier, gruppediskussioner og praktiske workshops, for at sikre en dybdegående forståelse af emnerne. Deltagerne vil også arbejde på at udvikle en tilpasset handlingsplan for deres organisation, som de kan tage med tilbage og implementere.

Der kræver ingen specifikke forudsætninger at deltage i kurset, men det er en fordel, hvis deltagerne har en grundlæggende forståelse af deres organisationers nuværende teknologianvendelse og HR-praksisser.

Alle deltagere vil modtage en kursusmappe med slides, læsemateriale og ressourcer relateret til AI-implementering, forandringsledelse, dataetik og GDPR.

Målgruppe

HR-professionelle, ledere og beslutningstagere ansvarlige for implementering af teknologi og digital transformation i organisationer.

Dette kursus tilbyder en unik mulighed for HR-professionelle og ledere at blive frontløbere i anvendelsen af AI i deres organisationer, med fokus på ansvarlig og effektiv implementering.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

AI & ESG – Sådan anvender du kunstig intelligens til at fremme din ESG-agenda

AI & ESG – Sådan anvender du kunstig intelligens til at fremme din ESG-strategi er et innovativt 2-dages kursus designet specifikt for ESG-specialister, bæredygtighedschefer, CSR-ansvarlige og andre professionelle, der arbejder med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter i organisationer. Kurset tilbyder dybdegående indsigt i, hvordan kunstig intelligens (AI) kan integreres i ESG-strategier, for at optimere beslutningstagning, forbedre rapportering og fremme bæredygtige forretningspraksisser.

Læs mere om: AI & ESG - Sådan anvender du kunstig intelligens til at fremme din ESG-agenda

Kursusindhold

Introduktion til ESG og AI:

 • En grundlæggende gennemgang af ESG-principper og introduktion til AI’s potentiale inden for ESG.
 • Anvendelse af AI i miljømæssig bæredygtighed: Teknikker og værktøjer til at anvende AI for at forbedre miljøledelse, herunder energiforbrug, affaldshåndtering og bidrag til klimaændringer.
 • Forbedring af sociale initiativer med AI: Udforskning af, hvordan AI kan anvendes til at styrke virksomhedens sociale ansvar, inklusion og diversitet.

Styrkelse af governance med AI:

 • Anvendelse af AI til at forbedre ledelsesstrukturer, bestyrelsespraksisser og forretningsetik.
 • AI-drevet dataanalyse og rapportering: Lær at bruge AI til effektivt at indsamle, analysere og rapportere ESG-data.
 • Succesfulde Case-studier: Gennemgang af virksomheder, der har integreret AI i deres ESG-strategier med succes.
 • Workshop: Deltagerne vil arbejde i grupper for at udvikle en AI-understøttet ESG-strategi tilpasset deres egen organisation.
Kursets udbytte

Efter kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Integrere AI-teknologier i deres ESG-strategier for at forbedre organisationens miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige praksisser.
 • Anvende AI til at optimere ESG-dataindsamling, analyse og rapportering.
 • Udvikle innovative løsninger for at møde ESG-udfordringer og fremme bæredygtighed i organisationen.
Kursets form

Kurset vil benytte en kombination af foredrag, interaktive workshops, gruppediskussioner og case-studieanalyser for at sikre, at deltagerne opnår praktisk erfaring med anvendelsen af AI i ESG-arbejde.

Det kræver ingen specifikke tekniske forudsætninger at deltage i kurset, men deltagere bør have en grundlæggende forståelse af ESG-principper og en interesse i teknologi og innovation.

Alle deltagere vil modtage en omfattende kursusmappe, der indeholder præsentationsmateriale, relevante artikler og yderligere ressourcer for at understøtte læring og implementering af AI i ESG-strategier.

Målgruppe

Dette kursus er målrettet mod ESG-specialister, bæredygtighedschefer, CSR-ansvarlige, compliance- og risikostyringsprofessionelle, HR-ansvarlige og andre nøglepersoner, der er involveret i at drive og implementere ESG-initiativer i deres organisationer.

Dette kursus giver en unik mulighed for professionelle inden for ESG at dykke ned i, hvordan AI kan transformere og forbedre deres arbejde med bæredygtighed, social ansvarlighed og god virksomhedsledelse, og udstyrer dem med de nødvendige værktøjer til at lede deres organisationer mod en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

AI i arbejdsret og compliance

Sikring af overholdelse gennem teknologi er et innovativt 2-dages kursus designet til at udforske, hvordan kunstig intelligens (AI) kan anvendes til at navigere i de komplekse områder af arbejdsret og compliance. Dette kursus tilbyder en dybdegående forståelse af, hvordan AI-værktøjer kan understøtte HR-professionelle og compliance-teams i at overvåge, analysere og sikre overholdelse af både lokale og internationale love og regulativer. Deltagerne vil lære at implementere AI-løsninger, der kan forenkle compliance-processer, reducere risici og forbedre effektiviteten i håndteringen af arbejdsretlige spørgsmål.

Læs mere om: AI i arbejdsret og compliance

Kursusindhold
 • Grundlæggende om AI i arbejdsret og compliance: Introduktion til potentialet ved AI i at understøtte compliance og arbejdsretlige opgaver.
 • AI-drevne værktøjer til compliance overvågning: Anvendelse af AI til at overvåge og analysere compliance med arbejdsretlige krav og regulativer.
 • Risikoreduktion gennem AI: Lær, hvordan AI kan identificere og adressere potentielle risici og compliance-spørgsmål, før de bliver problematiske.
 • Case-studier af AI i compliance: Analyse af succesfulde implementeringer af AI-teknologier i arbejdsret og compliance.
 • Implementering af AI i compliance strategier: Vejledning i, hvordan man starter og gennemfører AI-initiativer inden for arbejdsret og compliance.
 • Workshop: Design af en AI-understøttet compliance-strategi tilpasset din organisations behov.
Kursets udbytte

Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå, hvordan AI kan anvendes til at forbedre arbejdsret og compliance-processer.
 • Implementere AI-værktøjer til effektiv overvågning og analyse af compliance-data.
 • Identificere og adressere arbejdsretlige og compliance-relaterede risici ved hjælp af AI.
 • Udvikle og udføre en AI-understøttet strategi for at sikre overholdelse af arbejdsretlige krav og regulativer.

Dette kursus giver en unik mulighed for at dykke ned i, hvordan AI kan transformere tilgangen til arbejdsret og compliance, hvilket giver deltagerne de nødvendige værktøjer til at sikre, at deres organisationer overholder gældende love og regulativer på en mere effektiv og risikofri måde.

Kursets form

Kurset vil anvende en kombination af foredrag, case-studieanalyser, interaktive workshops og gruppediskussioner for at sikre, at deltagerne opnår praktisk erfaring med anvendelsen af AI i arbejdsret og compliance.

Det kræver ingen specifikke tekniske forudsætninger at deltage i kurset. Dog vil en grundlæggende forståelse af arbejdsretlige og compliance-relaterede koncepter samt en interesse i teknologi være gavnlig.

Deltagerne vil modtage en omfattende kursusmappe, der indeholder udvidet præsentationsmateriale, relevante artikler, praktiske værktøjer og yderligere ressourcer. Disse materialer er designet til at understøtte læring under kurset og facilitere implementeringen af AI i arbejdsret og compliance-initiativer.

Målgruppe

Dette kursus er målrettet HR-professionelle, compliance officers, juridiske rådgivere inden for HR og ledere, der ønsker at forbedre deres forståelse og anvendelse af AI i arbejdsret og compliance.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

AI i outplacement og karriererådgivning

”AI i outplacement og karriererådgivning” er et 2-dages intensivt kursus designet til job- og virksomhedskonsulenter, der ønsker at integrere kunstig intelligens (AI) i deres outplacement- og karriererådgivningstjenester. Dette kursus vil udforske, hvordan AI kan transformere outplacement-processer og karriererådgivning ved at tilbyde mere personaliserede, effektive og fremtidsorienterede løsninger til jobsøgende og virksomheder. Deltagerne vil lære at anvende AI-værktøjer til at forbedre jobmatching, karrierevejledning og udvikling af medarbejderes kompetencer, hvilket sikrer en mere målrettet og succesfuld overgang for individer i forandringsprocesser.

Læs mere om: AI i outplacement og karriererådgivning

Kursusindhold

Introduktion til AI i outplacement og karriererådgivning: En oversigt over AI’s potentiale og de grundlæggende principper for anvendelse af AI i karriererådgivning og outplacement.

AI-drevet jobmatching og karrierevejledning:

 • Lær, hvordan AI kan anvendes til at forbedre præcisionen i jobmatching og tilbyde skræddersyet karrierevejledning baseret på individuelle kompetencer, interesser og arbejdsmarkedstrends.
 • Udvikling af kompetencer med AI: Udforskning af AI-værktøjer til identifikation og udvikling af nødvendige kompetencer for at sikre jobsøgendes konkurrenceevne på arbejdsmarkedet.

AI i outplacement-processen:

 • Anvendelse af AI til at effektivisere outplacement-processer, herunder automatisk identifikation af jobmuligheder, CV-optimering og forberedelse til jobsamtaler.
 • Etiske overvejelser og datasikkerhed: Diskussion af etik, privatliv og sikkerhed i forbindelse med anvendelse af AI i karriererådgivning.
 • Case-studier og praktiske øvelser: Gennemgang af succesfulde implementeringer af AI i outplacement og karriererådgivning, efterfulgt af praktiske øvelser og workshops, hvor deltagerne kan anvende AI-værktøjer i realistiske scenarier.
Kursets udbytte

Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå og forklare potentialet af AI i outplacement og karriererådgivning.
 • Anvende AI-værktøjer og -teknologier til at forbedre jobmatching, karrierevejledning og kompetenceudvikling.
 • Integrere AI i outplacement-processer for at tilbyde mere effektive og personaliserede tjenester.
 • Navigere i etiske og sikkerhedsmæssige overvejelser ved anvendelse af AI i karriererådgivning.
Kursets form

Kurset vil blande teoretiske præsentationer med praktiske workshops, gruppediskussioner, og case-studieanalyser for at sikre, at deltagerne får en praktisk forståelse af, hvordan man implementerer og udnytter AI i outplacement og karriererådgivning.

Det kræver ingen specifikke forudsætninger at deltage i kurset, men en grundlæggende forståelse af karriererådgivning, outplacement-processer og interesse for teknologi vil være gavnlig.

Deltagerne vil modtage en kursusmappe med præsentationsmateriale, relevante artikler, og ressourcer til yderligere læring om anvendelsen af AI i outplacement og karriererådgivning.

Målgruppe

Dette kursus er målrettet job- og virksomhedskonsulenter, outplacement-specialister, karriererådgivere, HR-professionelle og andre, der arbejder med karriereudvikling og outplacement.

Kurset tilbyder professionelle inden for outplacement og karriererådgivning en unik mulighed for at forstå og anvende AI-teknologier, hvilket vil revolutionere måden de understøtter jobsøgende og virksomheder på, og sikrer en mere målrettet og succesfuld karriereudvikling.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

AI og diversitet, lighed og inklusion (DEI): En data-drevet tilgang til inklusion

AI og diversitet lighed og inklusion (DEI): En data-drevet tilgang til inklusion” er et banebrydende 2-dages kursus, der udforsker, hvordan kunstig intelligens (AI) og dataanalyse kan revolutionere DEI-initiativer inden for organisationer. Dette kursus tilbyder praktiske indsigter i, hvordan AI kan anvendes til at identificere, analysere og eliminere bias i rekrutteringsprocesser, samt udvikle og implementere mere inkluderende arbejdskulturer. Gennem en kombination af teori, case-studier og interaktive workshops, vil deltagerne lære at anvende AI, som et kraftfuldt værktøj til at fremme diversitet, lighed og inklusion på arbejdspladsen.

Læs mere om: AI og diversitet, lighed og inklusion (DEI): En data-drevet tilgang til inklusion

Kursusindhold
 • Grundlæggende om AI og DEI: Introduktion til AI’s potentiale inden for diversitet, lighed og inklusion.
 • Identifikation af bias med AI: Anvendelse af AI til at opdage og adressere bias i rekrutteringsprocesser og beslutningstagning.
 • Udvikling af inkluderende arbejdskulturer: Strategier for brug af AI til at skabe og understøtte en inklusiv arbejdskultur.

Data-drevet DEI-beslutningstagning:

 • Lær at anvende dataanalyse og AI til at informere og forbedre DEI-strategier.
 • Case-studier og succeshistorier: Analyse af virksomheder, der har anvendt AI til at fremme DEI.

Workshop: Design og planlægning af AI-understøttede DEI-initiativer til din organisation.

Kursets udbytte

Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå og anvende AI og dataanalyse til at identificere og reducere bias i organisationelle processer.
 • Udvikle og implementere AI-understøttede DEI-strategier, der effektivt fremmer diversitet, lighed og inklusion.
 • Anvende data til at måle og rapportere om fremskridt inden for DEI-initiativer.
 • Inspirere til og lede ændringer, der skaber en mere inklusiv og retfærdig arbejdsplads.

Dette kursus tilbyder en unik mulighed for professionelle at dykke ned i, hvordan AI kan transformere DEI-arbejdet, og giver dem de nødvendige værktøjer til at lede deres organisationer mod en mere inklusiv fremtid.

Kursets form

Kurset vil benytte en blanding af foredrag, case-studieanalyser, interaktive workshops og gruppediskussioner for at sikre, at deltagerne opnår en dyb forståelse og praktiske færdigheder i anvendelsen af AI til at fremme DEI.

Det kræver ingen specifikke tekniske forudsætninger at deltage i kurset. Dog vil en grundlæggende forståelse af DEI-koncepter og en interesse i teknologi være gavnlig.

Deltagerne vil modtage en omfattende kursusmappe, der indeholder udvidet præsentationsmateriale, relevante artikler, praktiske værktøjer og yderligere ressourcer. Disse materialer er designet til at understøtte læring under kurset og facilitere implementeringen af AI i DEI-arbejdet.

Målgruppe

Dette kursus er målrettet HR-professionelle, DEI-specialister, rekrutteringsansvarlige, ledere og alle, der ønsker at fremme en mere inklusiv arbejdskultur gennem anvendelsen af AI og dataanalyse.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

AI-drevet Workforce Planning: Strategier for fremtidens HR

AI-drevet Workforce Planning: Strategier for Fremtidens HR er et avanceret 2-dages kursus, der tilbyder en dybdegående forståelse af, hvordan kunstig intelligens (AI) kan revolutionere workforce planning og HR-analytik. Dette kursus er designet til at udstyre HR-professionelle med de nødvendige værktøjer og viden til at anvende AI til at forudsige fremtidige talentbehov, optimere arbejdsstyrkeplanlægning og udvikle proaktive strategier for talentudvikling og -fastholdelse. Gennem en kombination af teoretisk undervisning, praktiske workshops og case-studieanalyser vil deltagerne lære at udnytte AI’s potentiale til at skabe en mere effektiv, agil og datadrevet tilgang til HR.

Læs mere om: AI-drevet Workforce Planning: Strategier for fremtidens HR

Kursusindhold
 • Introduktion til AI i Workforce Planning og Analytics: En oversigt over AI’s rolle i moderne HR-analytik og workforce planning.
 • Forudsigelse af talentbehov med AI: Lær at anvende prædiktiv analyse og AI til at identificere fremtidige kompetencegab og talentbehov.
 • Optimering af Workforce Planning med AI: Strategier for at anvende AI til at optimere arbejdsstyrkeplanlægning, herunder rekruttering, udvikling og omplacering af medarbejdere.
 • AI i talentudvikling og -fastholdelse: Anvendelse af AI til at udvikle personaliserede udviklingsplaner og forbedre strategier for medarbejderfastholdelse.
 • Dataanalyse og beslutningstagning: Teknikker til at bruge AI til at indsamle, analysere og fortolke HR-data for at informere strategiske beslutninger.
 • Case-studier af AI i HR: Gennemgang af virksomheder, der har implementeret AI i deres HR-processer med succes.
 • Workshop: Udvikling af en AI-understøttet workforce planning-strategi for din organisation.
Kursets udbytte

Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå og anvende AI og prædiktiv analyse i workforce planning og HR-analytik.
 • Identificere og forudsige fremtidige talentbehov og kompetencegab ved hjælp af AI.
 • Udvikle og implementere AI-understøttede strategier for talentudvikling og -fastholdelse.
 • Anvende AI til at forbedre datadrevet beslutningstagning inden for HR.

Dette kursus giver HR-professionelle en unik mulighed for at dykke ned i, hvordan AI kan transformere workforce planning og analytics, hvilket giver dem de nødvendige værktøjer til at lede deres organisationer mod en mere effektiv og fremtidsorienteret HR-funktion.

Kursets form

Kurset vil benytte en kombination af foredrag, interaktive workshops, gruppediskussioner og case-studieanalyser for at sikre, at deltagerne opnår praktisk erfaring med anvendelsen af AI i workforce planning og analytics.

Ingen specifikke tekniske forudsætninger er nødvendige for at deltage i kurset. Dog vil en grundlæggende forståelse af HR-processer og en interesse i dataanalyse og teknologi være gavnlig.

Deltagerne vil modtage en omfattende kursusmappe, der indeholder udvidet præsentationsmateriale, relevante artikler, praktiske værktøjer og yderligere ressourcer. Disse materialer er designet til at understøtte læring under kurset og facilitere implementeringen af AI i workforce planning og analytics.

Målgruppe

Dette kursus er målrettet HR-planlæggere, talent acquisition teams, HR-analytikere og ledere, der ønsker at forbedre deres workforce planning og analytics-processer gennem anvendelsen af AI.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

AI-revolutionen inden for Employer Branding

AI-revolutionen inden for Employer Branding er et intensivt 2-dages kursus designet til at udforske, hvordan kunstig intelligens (AI) kan transformere og styrke employer branding-strategier. Dette kursus dykker ned i de nyeste AI-teknologier og deres anvendelse i at skabe et stærkt, tiltalende og autentisk employer brand. Deltagerne vil lære, hvordan AI kan anvendes til at analysere og forstå kandidatpræferencer, optimere kommunikationsstrategier og skabe personaliserede kandidatoplevelser, der fremmer virksomhedens brand og tiltrækker top-talenter.

Læs mere om: AI-revolutionen inden for Employer Branding

Kursusindhold
 • Introduktion til AI i Employer Branding: Forståelse af AI’s rolle og potentiale i at forme fremtidens employer branding.
 • Brug af AI til at fordybe sig i markedets dynamik og præferencer blandt kandidater: Dette aspekt af kurset fokuserer på at anvende kunstig intelligens til metodisk at undersøge og fortolke både markedstrends og specifikke data om potentielle kandidater. Denne indsigt danner grundlag for at skærpe og målrette employer branding-strategier mere effektivt.

Optimering af kommunikationsstrategier med AI:

 • Udvikling af AI-drevne kommunikationsplaner, der effektivt når ud til og engagerer ønskede talentpuljer.
 • Skabelse af Personaliserede Kandidatoplevelser: Anvendelse af AI til at tilbyde skræddersyede oplevelser, der forbedrer kandidatengagement og styrker virksomhedens brand.

Måling af Employer Branding succes med AI:

 • Lær at bruge AI til at spore og analysere effektiviteten af employer branding-initiativer.
 • Casestudier og Best Practices: Gennemgang af succesfulde AI-drevne employer branding-kampagner.
 • Workshop: Design din egen AI-understøttede employer branding-strategi.
Kursets udbytte

Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå og anvende AI til at forbedre employer branding-strategier.
 • Udvikle og implementere datadrevne kommunikationsplaner, der effektivt engagerer talent.
 • Skabe personaliserede og mindeværdige kandidatoplevelser ved hjælp af AI.
 • Måle og analysere effektiviteten af employer branding-initiativer med AI.

Dette kursus giver en unik mulighed for at forstå og anvende AI i employer branding, hvilket giver deltagerne de nødvendige værktøjer til at tiltrække, engagere og fastholde top-talenter i et stadigt mere konkurrencepræget talentmarked.

Kursets form

Kurset vil anvende en blanding af foredrag, interaktive workshops, gruppediskussioner, og detaljerede case-studieanalyser for at sikre, at deltagerne opnår praktisk erfaring med anvendelsen af AI i employer branding.

Det kræver ingen specifikke tekniske forudsætninger at deltage i kurset. Dog vil en grundlæggende forståelse af employer branding og en interesse i teknologi være gavnlig.

Deltagerne vil modtage en omfattende kursusmappe, der indeholder udvidet præsentationsmateriale, relevante artikler, praktiske værktøjer og yderligere ressourcer. Disse materialer er designet til at understøtte læring under kurset og facilitere implementeringen af AI i employer branding-strategier.

Målgruppe

Dette kursus er målrettet HR-marketingprofessionelle, employer branding-specialister, rekrutteringsansvarlige og ledere, der ønsker at integrere AI i deres employer branding-strategier for at opnå en konkurrencefordel.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

AI-strategier for øget medarbejderengagement og bedre trivsel:
En dybdegående guide

Dette omfattende 2-dages kursus tilbyder en dybdegående forståelse af, hvordan kunstig intelligens (AI) kan revolutionere tilgangen til medarbejderengagement og trivsel inden for moderne organisationer. Ved at kombinere teoretisk viden med praktiske anvendelser vil deltagerne lære at udnytte AI til at indsamle, analysere og handle på medarbejderfeedback i realtid, hvilket muliggør udviklingen af skræddersyede og effektive velværeprogrammer. Kurset vil udforske avancerede dataanalyseteknikker, case-studier af succesfulde implementeringer og workshops, der guider deltagerne i at designe AI-understøttede engagement- og trivselsinitiativer til deres egne organisationer.

Læs mere om: AI-strategier for øget medarbejderengagement og bedre trivsel: En dybdegående guide

Kursusindhold
 • Avanceret forståelse af AI i medarbejderengagement: En udvidet introduktion til AI’s potentiale og de nyeste teknologier inden for medarbejderfeedback og velvære.
 • Dataindsamling og analyse med AI: Dybdegående teknikker til at udnytte AI for at indsamle og analysere medarbejderfeedback, identificere tendenser og områder til forbedring.
 • Udvikling af personaliserede trivselsprogrammer: Trin-for-trin vejledning i at udvikle skræddersyede programmer, der anvender AI til at adressere individuelle og gruppebaserede medarbejderbehov.

Implementering og måling af succes: Strategier til at implementere AI-drevne trivselsinitiativer og måle deres impact på organisationen.

Interaktive workshops og case-studier: Udvidede sessioner, der inkluderer hands-on workshops og dybdegående analyse af succesfulde case-studier.

Kursets udbytte

Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå og anvende avancerede AI-teknologier til at analysere og forbedre medarbejderengagement og -trivsel
 • Udvikle og implementere skræddersyede, data-drevne trivselsprogrammer, der møder medarbejdernes behov.
 • Måle effektiviteten af AI-understøttede initiativer og justere strategier baseret på realtidsdata.
 • Føre deres organisationer fremad med innovative løsninger, der forbedrer medarbejdertrivsel og -engagement.

Dette kursus repræsenterer en unik mulighed for at dykke ned i krydsfeltet mellem AI og HR. Kurset udstyrer deltagerne med de nødvendige værktøjer til at navigere i fremtidens arbejdspladsudfordringer og fremme en kultur af tilfredshed og engagement gennem teknologisk innovation.

Kursets form

Kurset vil anvende en blanding af interaktive foredrag, dybdegående workshops, gruppediskussioner og detaljerede case-studieanalyser. Dette format er designet til at fremme en praktisk forståelse og færdigheder, som deltagerne kan anvende direkte i deres arbejde.

Der kræves ingen specifikke tekniske forudsætninger for at deltage i kurset. En grundlæggende forståelse af HR-processer og en åbenhed over for teknologisk innovation vil dog være gavnlig.

Deltagerne vil modtage en omfattende kursusmappe, der indeholder udvidet præsentationsmateriale, avancerede artikler, praktiske værktøjer og yderligere ressourcer. Disse materialer er nøje udvalgt for at understøtte både læringen under kurset og den fortsatte anvendelse af AI i medarbejderengagement og trivselsinitiativer.

Målgruppe

Dette kursus er ideelt for HR-professionelle, trivselskoordinatorer, teamledere og alle, der søger at forbedre medarbejderengagement og -tilfredshed gennem innovative teknologiske løsninger.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

Anvendelse af bots i organisationer – Strategier for HR og ledere

Dette kursus er skræddersyet til at introducere HR-professionelle og ledere for de transformative muligheder, som bots – herunder chatbots og automatiseringsbots – tilbyder i en organisation. Deltagerne vil lære, hvordan bots kan anvendes til at forbedre effektiviteten, medarbejder- og kundeoplevelsen, samt hvordan man implementerer, overvåger og optimerer bots i arbejdsprocesser. Kurset vil også dække etiske overvejelser og bedste praksisser for anvendelse af bots.

Læs mere om: Anvendelse af bots i organisationer - Strategier for HR og ledere

Kursusindhold

Dag 1: Introduktion til bots og anvendelsesområder

 • Grundlæggende om bots: Forskellen på chatbots og automatiseringsbots, og hvordan de fungerer.
 • Anvendelsesområder for bots: Gennemgang af hvordan bots kan anvendes i forskellige aspekter af organisationen, herunder kundeservice, HR, interne processer og kommunikation.
 • Implementering af bots: Trin-for-trin guide til planlægning og implementering af bots, herunder valg af platforme og værktøjer.

Dag 2: Optimering, etik og fremtidige tendenser

 • Overvågning og optimering af bot-performance: Metoder til at måle bots’ effektivitet og tilpasse dem for at forbedre performance.
 • Etiske overvejelser og bedste praksisser: Diskussion af etik, privatliv og sikkerhed i forbindelse med anvendelse af bots.
 • Fremtidige tendenser og innovationer: Udforskning af, hvordan bots og AI fortsat vil forme fremtidens arbejdspladser.
 • Workshop: Udvikling af en bot-strategi: Deltagerne arbejder i grupper for at udvikle en strategisk plan for implementering af bots i deres egen organisation.
Kursets udbytte

Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå forskellige typer af bots og deres potentielle anvendelser i en organisation.
 • Planlægge og implementere bots til at forbedre operationelle processer og brugeroplevelser.
 • Overvåge og optimere bots for at sikre, at de leverer den ønskede værdi.
 • Navigere i etiske og sikkerhedsmæssige overvejelser ved anvendelse af bots.
 • Forberede deres organisationer på fremtidige tendenser inden for bot-teknologi og automation.
Kursets form

Kurset vil blande teoretiske præsentationer med praktiske workshops, gruppediskussioner og case-studieanalyser for at sikre en omfattende forståelse af, hvordan bots kan implementeres og anvendes effektivt i en organisation.

Der kræves ingen specifikke tekniske forudsætninger for at deltage i kurset, men en grundlæggende forståelse af organisationens nuværende teknologianvendelse vil være gavnlig.

Deltagerne vil modtage en omfattende kursusmappe med præsentationsmateriale, relevante artikler, case-studier og ressourcer til yderligere læring om bots og deres anvendelse.

Dette kursus tilbyder en praktisk og strategisk tilgang til at forstå og udnytte bots i organisationer, hvilket giver deltagerne de nødvendige værktøjer til at lede deres organisationer ind i en mere effektiv og teknologisk avanceret fremtid.

Målgruppe

HR-professionelle, ledere, IT-specialister og alle, der er interesserede i at forstå og implementere bot-teknologi i deres organisation.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

Grundlæggende People Analytics med AI

Dette intensive 1-dages kursus er designet til at introducere HR-professionelle og ledere til de grundlæggende principper i People Analytics, med særligt fokus på anvendelsen af AI for at forbedre analyse af medarbejderdata. Deltagerne vil lære, hvordan man anvender AI til at opnå dybere indsigter i medarbejderperformance, engagement og retention, hvilket kan informere strategisk beslutningstagning og forbedre HR-strategier.

Læs mere om: Grundlæggende People Analytics med AI

Kursusindhold

Introduktion til People Analytics: En oversigt over People Analytics, dets betydning, og hvordan det har udviklet sig med AI’s fremkomst.

Grundlæggende AI koncepter for People Analytics: Forståelse af, hvordan AI kan anvendes til at analysere store mængder af medarbejderdata og trække meningsfulde indsigter.

Anvendelsesområder for AI i People Analytics:

 • Dyk ned i specifikke anvendelsesområder, såsom analyse af medarbejderengagement, performance management og forudsigelse af medarbejderretention.
 • Dataindsamling og -behandling: Lær om etiske overvejelser, datasikkerhed og GDPR i forbindelse med indsamling og behandling af medarbejderdata.
 • Praktiske værktøjer og teknologier: En gennemgang af de mest populære og effektive AI-værktøjer og -teknologier, der anvendes i People Analytics.
 • Fra data til beslutning: Hvordan man omsætter dataindsigter til strategiske HR-beslutninger og -initiativer.
 • Case-studier og best practices: Gennemgang af succesfulde case-studier, hvor virksomheder har anvendt People Analytics til at drive forandringer og forbedre organisationens effektivitet.
Kursets udbytte

Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå vigtigheden og potentialet af People Analytics i moderne HR.
 • Anvende AI til at forbedre indsamling, analyse og fortolkning af medarbejderdata.
 • Identificere og implementere AI-drevne People Analytics strategier for at forbedre medarbejderengagement, performance og retention.
 • Navigere i etiske og juridiske overvejelser ved håndtering af medarbejderdata.
 • Anvende indsigt fra People Analytics til at informere og forbedre HR-strategier og beslutningstagning.
Kursets form

Kurset vil anvende en blanding af foredrag, interaktive diskussioner, praktiske øvelser og case-studieanalyser for at sikre, at deltagerne får en praktisk forståelse af, hvordan man anvender People Analytics i deres organisationer.

Det kræver ingen specifikke forudsætninger at deltage i kurset, men en grundlæggende forståelse af HR-processer og -data vil være gavnlig.

Deltagerne vil modtage en kursusmappe med præsentationsmateriale, relevante artikler og ressourcer til yderligere læring om People Analytics og AI.

Dette kursus præsenterer en fremragende mulighed for at dykke ned i People Analytics gennem brugen af AI-teknologi, forsyner HR-professionelle og ledelsespersonale med kritiske værktøjer til at træffe klogere beslutninger og forbedre overordnet effektivitet i medarbejderengagement og -relationer. Deltagerne vil også blive klædt på til at forudse fremtidige HR-udfordringer og proaktivt tackle dem.

Målgruppe

HR-professionelle, HR-analytikere, ledere og alle, der er interesseret i at forstå, hvordan data kan anvendes til at forbedre menneskelige ressourcer og organisationens effektivitet.

Din investering

Prisen for dette 1-dages kursus er 4995,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

Avanceret People Analytics med AI

Dette avancerede 2-dages kursus er designet til at dykke dybt ned i de komplekse anvendelser af AI inden for People Analytics. Kurset vil udforske avancerede teknikker såsom prædiktiv modellering, sentimentanalyse og avanceret datavisualisering, som kan anvendes til at løse komplekse HR-udfordringer og forbedre strategisk beslutningstagning.

Deltagerne vil opnå ekspertise i at anvende disse avancerede AI-teknikker, hvilket vil give dem mulighed for at opnå dybere indsigter i medarbejderdynamikker og proaktivt adressere fremtidige HR-udfordringer.

Læs mere om: Avanceret People Analytics med AI

Kursusindhold

Dag 1: Forståelse og anvendelse af avancerede AI-teknikker

 • Introduktion til avanceret People Analytics:
 • En oversigt over, hvordan AI transformerer People Analytics.
 • Prædiktiv modellering i HR: Lær at anvende prædiktiv modellering for at forudsige medarbejderadfærd, performance og retention.
 • Grundlæggende om sentimentanalyse: Anvendelse af sentimentanalyse til at forstå arbejdsmiljøet og engagement.

Dag 2: Datavisualisering og strategisk beslutningstagning

 • Avanceret datavisualisering: Teknikker til at visualisere komplekse datasæt for at fremme forståelsen og beslutningstagningen.
 • Fra data til strategi: Omsætning af analytiske indsigter til strategiske HR-beslutninger.

Case-studier og workshop: Gennemgang af reelle case-studier og en workshop, hvor deltagerne anvender det lærte på egne data.

Kursets udbytte

Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå og anvende avancerede AI-teknikker inden for People Analytics.
 • Anvende prædiktiv modellering og sentimentanalyse til at forstå og forudsige medarbejderadfærd.
 • Skabe avancerede datavisualiseringer, der effektivt kommunikerer analytiske indsigter.
 • Omsætte komplekse dataanalyser til strategiske beslutninger og HR-initiativer.
 • Forbedre organisationens evne til at forudsige og proaktivt adressere fremtidige HR-udfordringer.
Kursets form

Kurset vil blande teoretiske præsentationer med praktiske øvelser, gruppediskussioner og hands-on workshops. Deltagerne vil arbejde med reelle data og case-studier for at sikre, at de kan anvende de lærte teknikker i praksis.

Deltagerne vil modtage en kursusmappe med præsentationsmateriale, relevante artikler og ressourcer til yderligere læring om avanceret People Analytics og AI.

En grundlæggende forståelse af People Analytics og erfaring med dataanalyse er anbefalet for at få det maksimale udbytte af kurset.

Dette kursus giver en unik mulighed for at fordybe sig i de avancerede aspekter af People Analytics med AI, hvilket gør deltagerne i stand til at lede deres organisationer gennem komplekse HR-udfordringer og udnytte data til at skabe en mere effektiv og fremtidsorienteret HR-strategi.

Målgruppe

HR-professionelle, HR-analytikere, ledere og alle, der allerede har en grundlæggende forståelse af People Analytics og som ønsker at udvide deres viden og færdigheder med avancerede AI-teknikker.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

Implementering af AI i Learning & Development strategier

Implementering af AI i Learning & Development Strategier er et avanceret 2-dages kursus, der dykker ned i, hvordan kunstig intelligens (AI) kan revolutionere læring og udvikling inden for organisationer. Dette kursus er designet til at give HRD-professionelle, HR-udviklingskonsulenter, kompetenceudviklere og undervisere de nødvendige værktøjer og viden til at designe, implementere, og evaluere effektive AI-baserede L&D-programmer. Kurset fokuserer på at sikre, at organisationer ikke blot opfylder nuværende behov for medarbejderudvikling, men også positionerer sig stærkt for fremtidig innovation og konkurrenceevne.

Læs mere om: Implementering af AI i Learning & Development strategier

Kursusindhold
 • Avancerede AI-teknologier i L&D: En introduktion til de seneste AI-værktøjer og -teknologier, der kan anvendes til at forbedre læring og udvikling.
 • Design af AI-drevne L&D-programmer: Lær at udvikle engagerende og effektive læringsprogrammer, der udnytter AI til at skabe personaliserede læringsoplevelser.
 • Evaluering af Læringsudbytte: Metoder og teknikker til at måle og evaluere effekten af AI-drevne L&D-initiativer på medarbejderperformance og -engagement.
 • Overvindelse af implementeringsudfordringer: Strategier for at adressere de mest almindelige udfordringer ved implementering af AI i L&D, inklusive teknologisk integration og modstand mod forandring.
 • Workshop: Deltagerne vil arbejde i grupper for at designe en fuldstændig AI-baseret L&D-strategi, der inkluderer målsætning, implementeringsplan og evalueringsmetoder.
Kursets udbytte

Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå de seneste AI-teknologier og deres anvendelse inden for læring og udvikling.
 • Designe og implementere AI-drevne L&D-programmer, der effektivt adresserer både individuelle læringsbehov og organisationens strategiske mål.
 • Evaluere effektiviteten af AI-drevne læringsinitiativer og demonstrere deres værdi for organisationen.
 • Identificere og overkomme udfordringer forbundet med implementering af AI i L&D-strategier.
Kursets form

Kurset vil blande teoretiske præsentationer med praktiske workshops, gruppediskussioner og case-studieanalyser for at sikre, at deltagerne får en praktisk forståelse af, hvordan man implementerer og udnytter AI i læring og udvikling.

Der kræves ingen specifikke forudsætninger for at deltage i kurset, men en grundlæggende forståelse af HR-processer og -data, samt interesse for teknologi og innovation vil være gavnlig.

Deltagerne vil modtage en kursusmappe med præsentationsmateriale, relevante artikler og ressourcer til yderligere læring om anvendelsen af AI i L&D.

Dette kursus tilbyder en unik mulighed for at dykke ned i den avancerede anvendelse af AI inden for læring og udvikling, samt udstyrer deltagerne med de nødvendige kompetencer til at lede deres organisationer gennem den digitale transformations æra med succes.

Målgruppe

Dette kursus er målrettet HRD-professionelle, HR-udviklingskonsulenter, kompetenceudviklere og undervisere, der ønsker at udvide deres viden og færdigheder inden for anvendelsen af AI i læring og udvikling.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

AI-optimeret Performance Management

Performance Management med AI er et banebrydende 2-dages kursus, der tilbyder en dybdegående forståelse af, hvordan kunstig intelligens (AI) kan revolutionere performance management-processer. Dette kursus fokuserer på anvendelsen af AI til at tilbyde personaliseret feedback, understøtte karriereudvikling og forbedre målsætnings- og evalueringssystemer. Deltagerne vil lære, hvordan AI kan anvendes til at skabe en mere retfærdig, objektiv og effektiv performance management-proces, der ikke alene øger medarbejderengagementet, men også bidrager til organisationens overordnede succes.

Læs mere om: AI-optimeret Performance Management

Kursusindhold
 • Introduktion til AI i Performance Management: En oversigt over, hvordan AI kan transformere traditionelle performance management-systemer.
 • Personaliseret feedback med AI: Lær at anvende AI til at generere dybdegående og personaliseret feedback for hver enkelt medarbejder.
 • Karriereudvikling understøttet af AI: Udforsk, hvordan AI kan anvendes til at identificere karriereveje og udviklingsmuligheder baseret på medarbejderens præstationer og kompetencer.
 • Forbedring af målsætningsprocesser med AI: Anvendelse af AI til at skabe SMARTe mål, der er tilpasset individuelle medarbejderes styrker og udviklingsområder.
 • Måling af Performance Management Succes: Teknikker til at bruge AI i evalueringen af performance management-initiativernes effektivitet.
 • Case-studier: Gennemgang af virksomheder, der har implementeret AI i deres performance management-systemer med succes.
 • Workshop: Design og planlægning af AI-optimerede performance management-strategier for din organisation.
Kursets udbytte

Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå og anvende AI til at forbedre og transformere performance management-processer.
 • Udvikle og implementere personaliserede feedback-systemer og karriereudviklingsplaner ved hjælp af AI.
 • Forbedre målsætnings- og evalueringssystemer med AI for at sikre mere retfærdige og effektive processer.
 • Måle og analysere effektiviteten af AI-drevne performance management-initiativer.

Dette kursus giver en unik mulighed for at forstå og anvende AI i performance management, hvilket giver deltagerne de nødvendige værktøjer til at skabe en mere engageret, motiveret og produktiv arbejdsstyrke.

Kursets form

Kurset vil benytte en kombination af foredrag, interaktive workshops, gruppediskussioner og case-studieanalyser for at sikre, at deltagerne opnår praktisk erfaring med anvendelsen af AI i performance management.

Der kræves ingen specifikke tekniske forudsætninger for at deltage i kurset, dog vil en grundlæggende forståelse af performance management-processer og en interesse i teknologi være gavnlig.

Deltagerne vil modtage en omfattende kursusmappe, der indeholder udvidet præsentationsmateriale, relevante artikler, praktiske værktøjer og yderligere ressourcer. Disse materialer er designet til at understøtte læring under kurset og facilitere implementeringen af AI i performance management-strategier.

Målgruppe

Dette kursus er målrettet HR-professionelle, performance managers, teamledere og alle, der er ansvarlige for eller interesseret i at forbedre performance management-processer i deres organisationer.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

Udvikling af HR-strategier med AI

Udvikling af HR-strategier med AI er et omfattende 2-dages kursus, der tilbyder en strategisk ramme for at integrere kunstig intelligens (AI) i udviklingen af HR-strategier. Dette kursus er designet til at udstyre HR-ledere og -professionelle med de nødvendige værktøjer og viden til at anvende AI i at forbedre HR-funktioner, såsom talent acquisition, medarbejderudvikling, engagement, og retention. Gennem en blanding af teoretisk undervisning, praktiske workshops og case-studieanalyser vil deltagerne lære, hvordan AI kan anvendes til at skabe mere effektive, datadrevne og personaliserede HR-strategier, der understøtter organisationens overordnede mål og fremmer en positiv arbejdskultur.

Læs mere om: Udvikling af HR-strategier med AI

Kursusindhold

Introduktion til AI i HR: En oversigt over AI’s potentiale og anvendelsesmuligheder inden for forskellige HR-områder.

Strategisk planlægning med AI:

 • Anvendelse af AI til at informere og optimere HR-strategisk planlægning og beslutningstagning.
 • AI i Talent Acquisition og Management: Udforskning af, hvordan AI kan forbedre rekrutteringsprocesser, talentudvikling og medarbejderengagement.

Personalisering af medarbejderoplevelsen med AI: Anvendelse af AI til at skabe skræddersyede medarbejderoplevelser og udviklingsplaner.

AI og dataanalyse i HR:

 • Teknikker til at anvende AI og dataanalyse til at måle og forbedre effektiviteten af HR-initiativer.
 • Implementeringsudfordringer og løsninger: Diskussion af almindelige udfordringer ved implementering af AI i HR og strategier til at overvinde disse.

Case-studier og workshop: Analyse af succesfulde implementeringer af AI i HR-strategier og en workshop, hvor deltagerne udvikler en AI-integreret HR-strategi for deres egen organisation.

Kursets udbytte

Ved afslutningen af kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå og anvende AI til at udvikle og forbedre HR-strategier.
 • Integrere AI i talent acquisition, medarbejderudvikling og engagement-initiativer.
 • Anvende dataanalyse og AI til at informere HR-beslutningstagning og måle effektiviteten af HR-initiativer.
 • Identificere og adressere udfordringer ved implementering af AI i HR og udvikle strategier for at overvinde disse.

Dette kursus giver HR-professionelle en unik mulighed for at forstå og udnytte AI’s potentiale til at transformere HR-strategier, hvilket sikrer, at deres organisationer forbliver agile, konkurrencedygtige og i stand til at tiltrække, udvikle og fastholde top-talenter.

Kursets form

Kurset vil benytte en kombination af foredrag, interaktive workshops, gruppediskussioner og case-studieanalyser for at sikre, at deltagerne opnår en dyb forståelse for og praktiske færdigheder i anvendelsen af AI i HR-strategiudvikling.

Der kræves ingen specifikke tekniske forudsætninger for at deltage i kurset, dog vil en grundlæggende forståelse af HR-processer og en interesse i teknologi og en relevant arbejdsrolle ift. strategisk planlægning være gavnlig.

Deltagerne vil modtage en omfattende kursusmappe, der indeholder udvidet præsentationsmateriale, relevante artikler, praktiske værktøjer og yderligere ressourcer. Disse materialer er designet til at understøtte læring under kurset og facilitere implementeringen af AI i HR-strategier.

Målgruppe

Dette kursus er målrettet HR-ledere, strategiske HR-partnere, HR-teknologispecialister og alle, der er ansvarlige for eller interesserede i at udvikle og implementere fremadskuende HR-strategier ved hjælp af AI.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

Introduktion til ChatGPT, Copilot og Google Gemini for HR-professionelle

AI (Artificial Intelligence) har inden for HR enormt potentiale til at revolutionere og effektivisere HR-processerne, som vi kender dem i dag. Udviklingen af AI har været i gang i mange år, men i den seneste tid har der været betydelige fremskridt med lanceringen af platforme som Microsofts ChatGPT, Copilot og Google Gemini. Deltag på dette nye introduktionskursus for HR-professionelle, hvor du får indblik i, hvordan du med ChatGPT, Copilot og Google Gemini kan effektivisere og forbedre en stor del af jeres HR-processer.

Skab øget effektivitet og kvalitet med AI i HR

Samlet set kan AI og platforme som ChatGPT, Colpilot og Google Gemini hjælpe HR med at forbedre effektiviteten og kvaliteten af HRs leverancer til organisationen samtidig med, at medarbejderengagement og trivsel øges. Platformene har evnen til at skabe jobannoncer, screene CV’er, udvikle employer branding-strategier, analysere store mængder HR-data og give løsninger til HR-processer. Mulighederne er mange, og potentialet for AI inden for HR er stort.

 

Strømlin HR-værdikæden med nye AI-platforme

Når erfarne HR-professionelle og HR-udviklingskonsulenter fuldt ud forstår, adopterer og implementerer disse teknologiske platforme, er der potentiale for en markant strømlining af hele HR-værdikæden. Dette kan føre til forbedret kvalitet, frigivelse af vigtig tid til kritiske HR-aktiviteter og bidrage positivt til organisationens konkurrenceevne. Tilgængeligheden af disse platforme er ofte gratis, hvilket yderligere øger deres appel for HR-fagfolk.

 

AI som supplement til HR og ikke erstatning

Det er vigtigt at bemærke, at selvom AI kan forbedre effektiviteten og kvaliteten, bør det ikke erstatte den menneskelige faktor inden for HR. HR-fagfolk bør bruge AI som et værktøj til at forbedre deres arbejde, i stedet for en fuldstændig erstatning for deres ekspertise og erfaring. Ved at kombinere kraften i AI med den menneskelige faktor kan HR-fagfolk skabe en stærk og effektiv tilgang til menneskelig ressourcestyring i deres organisation.

Læs mere om: Introduktion til ChatGPT, Copilot og Google Gemini for HR-professionelle

Kursusindhold
 • Introduktion til AI’s udvikling inden for de sidste 10 år set med HR briller
 • Introduktion til Microsofts AI platform ChatGPT4 og Googles AI platform Gemini
 • Fokus på AI anvendelse til strategiske, taktiske og operative HR-processer
 • Identificering af kritiske AI kompetencer og mindset som HR skal have fremadrettet
 • Etiske, lovlige og moralske overvejelser omkring anvendelse af AI
 • Lær at mestre grundlæggende og gratis AI værktøjer til HR-processer
 • ChatGPT4, Copilot og Google Gemini øvelser og gennemgang af grundlæggende kommandoer (Prompts)
 • Få indblik i hvordan AI kan skabe værdi inden for rekruttering, fastholdelse, udvikling og afviklingsopgaver
Kursets udbytte
 • Grundig forståelse og diskussion af, hvordan kunstig intelligens (ChatGPT og Gemini) kan anvendes til at forbedre HR-processer, herunder rekruttering, træning og udvikling, performance management, medarbejderrelationer mm.
 • AI teknikker til at levere overbevisende og informative præsentationer til organisationen – Vi udarbejder præsentationer i fællesskab
 • Udvikling af jobannoncer og andre HR kommunikative produkter med anvendelse af AI
 • Løsning af konkrete HR-opgaver fra dagligdagen med anvendelse af AI – du får en palette af konkrete eksempler og løsninger
 • Anvendelse af ChatGPT4 & Gemini til HR administrative opgaver – vi stiller skarpt på konkrete opgaver
 • Indsigt i hvordan ChatGPT og Google Gemini kan identificere kandidater på LinkedIn og andre platforme til specifikke jobs på 5 min
 • Viden om, hvordan man implementerer AI – ChatGPT & Gemini i HR-processer på en effektiv og ansvarlig måde
 • Inspiration til selvstudier og identifikation af next steps i din AI HR-rejse
Kursets form

Kursets veksler mellem indlæg, diskussion, øvelser og cases, der sikrer, at ny viden gøres praksisnær. Som deltager har du mulighed for forud for kurset at indsende konkrete HR optimerings-problematikker, som du ønsker sparring på i plenum.

Case-studie: Vi vil arbejde med en virksomhedscase, hvor de allerede har implementeret AI i deres HR-processer, og hvordan brugen af AI har hjulpet dem med at øge effektiviteten, kvaliteten af output og trivsel blandt deres medarbejdere.

På kurset vil der være meget fokus på den praktiske anvendelse af AI. Som deltager får du mulighed for at eksperimentere med AI-platforme, såsom ChatGPT, Copilot og Google Gemini, og udforske, hvordan de kan anvendes til at løse konkrete HR-opgaver. Dette giver dig en bedre forståelse af, hvordan AI kan implementeres i dit daglige arbejde.

Kursisterne vil blive opdelt i mindre grupper og tildelt forskellige HR-opgaver, som de skal løse ved hjælp af ChatGPT og Google Gemini. Dette vil give kursisterne en mulighed for at praktisere deres nye færdigheder, i takt med at pensum gennemgås og debatteres, og slutteligt få feedback fra hinanden.

Brainstorming-øvelser vil også blive inkluderet i undervisningen, og du har mulighed for at dele ideer til, hvordan du forventer at kunne anvende AI til at forbedre forskellige HR-processer.

Målgruppe

Dette kursus er ideelt for HR-partnere, HR-supportere, HR-udviklingskonsulenter og andre med interesse i at effektivisere og forbedre deres HR-processer ved hjælp af AI og platforme som ChatGPT, Copilot og Google Gemini. Kurset henvender sig både til dem, der er helt nye inden for AI i HR, og til dem som har stiftet bekendtskab med AI i mindre grad, der ønsker at forbedre deres AI-kompetencer.

Din investering

Prisen for dette 2-dages kursus er 9990,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn

Grundkursus i anvendelse af AI i rekrutteringsproces

Rekrutteringsprocessen kan være svær, stiller store krav til udformningen af god kommunikation og ikke mindst tidskrævende. På dette kursus lærer du, hvordan du hurtigt og effektivt kan anvende den nyeste teknologi inden for AI til at optimere alle led i din rekrutteringsproces.

Læs mere om: Grundkursus i anvendelse af AI i rekrutteringsproces

Kursusindhold
 • En grundig introduktion til at lære, hvordan du anvender korrekte prompts (kommandoer), når du anvender fx ChatGPT, Copilot eller Google Gemini.
 • Forstå, hvordan du lærer at anvende AI til at foretage en effektiv jobanalyse, inden det endelige stillingsopslag udarbejdes.
 • Lær, hvordan du får ChatGPT til at udarbejde det professionelle stillingsopslag ved hjælp af korrekte prompts og input.
 • Hvordan du benytter AI, når du vil publicere jobs på SoMe.
 • Lær hvordan du anvender ChatGPT til at finde kandidater på LinkedIn eller andre platforme
 • Lær hvordan du udformer den indledende kommunikation til kandidater på LinkedIn
 • Lær hvordan du målretter din kommunikation til dine primære målgrupper på Sociale Medier og jobportaler, så dine budskaber rammer.
 • At anvende AI, når du skal foretage den indledende screening af kandidater og deres relevans for stillingen.
 • At anvende AI når du skal planlægge og forberede dine interviews.
 • Med udgangspunkt i AI giver vi dig inputs til, hvordan du udarbejder cases, du kan anvende til kompetence-screening af kandidater
 • Hvordan AI kan bruges i den efterfølgende pre- og onboarding af den nye medarbejder samt den interne kommunikation til øvrige medarbejdere.
Kursets udbytte
 • Opnå indsigt i en lang række af de nyeste værktøjer, som nemt kan sætte turbo på effektiviseringer af din rekrutteringsproces.
 • Du får nye kompetencer som kan reducere din anvendte tid på rekrutteringsprocesser med min. 25 %.
 • Klæder dig på til at anvende AI i din rekrutteringsproces, og dermed også sikre, at både du og din virksomhed kommer godt med fra start på denne bølge af ny teknologi, som bliver banebrydende for alle HR-processer i fremtiden.
 • Du lærer at anvende relevante AI-platforme i alle led af din rekrutteringsproces, og derigennem sikrer, at din rekruttering fremadrettet bliver så effektiv som mulig.
 • Du får en hands-on kursusmappe og konkrete kandidater med hjem.
 • Ovenpå kurset modtager du en opfølgende mail med tips og tricks.
Kursets form

Kurset er en step by step gennemgang og et solidt grundkursus i at anvende fx ChatGPT i alle led i rekrutteringsprocessen. Lige fra de indledende markeds- og jobanalyser, som foretages inden udarbejdelse af jobbeskrivelsen til afholdelse af interviews og den endelig vurdering af den rette kandidat. Og sluttelig, hvordan AI helt lavpraktisk kan anvendes i den efterfølgende onboarding af den nye medarbejder.

Vi tror ikke på store PowerPoint-shows på vores kurser, men derimod konkrete øvelser og vidensoverførsel, som tager udgangspunkt i konkrete rekrutteringsudfordringer, som vi har håndplukket på forhånd fra din hverdag.

Vi tager udgangspunkt i dine aktuelle rekrutteringsudfordringer og tilpasser undervisningen herefter, så det bliver så dagligdagsnært som overhovedet muligt, og hvor du lærer effektivt at anvende de forskellige typer af AI-sprogmodeller. Du er meget velkommen til at fremsende kommende eller aktuelle stillinger, som du ønsker, skal være genstand for eksempler på kurset. Vi har altid en telefonisk samtale med alle deltagere, inden kurset afholdes, således at vi kan tilpasse undervisningen bedst muligt.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til ledere og andre HR-professionelle, som arbejder med rekruttering, og som ønsker at mestre bl.a. ChatGPT, Copilot og Google Gemini for at kunne optimere deres rekrutteringsproces.

Din investering

Prisen for dette 1-dages kursus er 4995,- ex. moms pr. deltager alt inklusiv. Ved online-kurser fratrækkes 20% af prisen.

Vil du vide mere om firmahold og workshops? Så kontakt os for nærmere dialog: info@sylvester-co.dk

Dato og sted

Vi afholder løbende kurser både fysisk og online. Hvis du vil vide mere om allerede planlagte datoer for dette kursus, så send en mail til info@sylvester-co.dk eller kontakt os på +45 27 50 90 78.

Om underviseren

Christian Sylvester har over to årtiers ekspertise inden for HR, Employer Branding (EB), rekruttering, undervisning, salg og ledelse, kombineret med en dyb passion for nye teknologier og en HR “work smarter”-tilgang. Han har været i frontlinjen af talentjagt og HR Best Practices siden 1998. Hans karriere har været præget af en konstant stræben efter innovation og forbedring inden for HR og rekrutteringsområdet og via stillinger så som HR Manager, Headhunter og HR Management konsulent er værktøjskassen blevet tungere gennem årene. Christian har mere 12 års undervisningserfaring inden HR-domæner og er i dag en bredt anvendt AI HR-specialist.

Besøg venligst Christians LinkedIn profil her; Christian Sylvester | LinkedIn