I takt med stigende digitale trusler og en verden, der bliver mere og mere forbundet, har EU vedtaget et nyt direktiv kaldet CER (Critical Entities Resilience).

Formålet med direktivet er at styrke modstandsdygtigheden og sikkerheden hos vitale virksomheder og infrastrukturer, der spiller en kritisk rolle i samfundets funktion. Fra energiforsyning til finansielle tjenester, pålægger direktivet disse kritiske enheder at implementere robuste sikkerhedsforanstaltninger for at modstå og reagere på alvorlige trusler.

 

Krav om et grundigt baggrundstjek

 

Hvorfor er dette relevant for HR-professionelle? Nøglen til at opfylde direktivets krav ligger ikke kun i teknologiske opgraderinger, men også i den menneskelige faktor. Det starter med ansættelsesprocessen. Et centralt aspekt af direktivet er kravet om grundige baggrundstjek af medarbejdere, som skal sikre, at personer med kritiske roller i virksomheden er pålidelige og ikke udgør en sikkerhedsrisiko.

For virksomheder inden for de berørte sektorer indebærer dette en opskalering af deres nuværende HR-processer. For det første styrkelse af samarbejdet med sikkerhedsteams for at integrere sikkerhedsvurderinger i rekrutteringsprocessen. For det andet en forbedring af uddannelsesprogrammer, der kan forberede medarbejdere på at handle effektivt i krisetider.

 

Praktiske råd for HR-afdelinger, der skal navigere i det nye CER-direktiv

 

Integrer sikkerhed i HR

Udvikl en integreret tilgang, hvor sikkerheds- og HR-afdelingerne arbejder hånd i hånd om at definere sikkerhedskravene i jobbeskrivelser og under rekrutteringsprocessen.

Uddannelse og træning

Implementer regelmæssig træning, der fokuserer på både fysisk og digital sikkerhed, og sørg for, at alle medarbejdere forstår deres rolle i at opretholde virksomhedens modstandsdygtighed.

Proaktive baggrundstjek

Udvid de traditionelle baggrundstjek til også at omfatte aspekter som cybersikkerhedskompetencer og tidligere erfaringer med krisehåndtering, særligt for nøglepositioner.

Kontinuerlig vurdering

Etabler procedurer for løbende vurdering af medarbejdernes pålidelighed og deres evne til at overholde sikkerhedsprotokoller, især dem i kritiske stillinger.

Ved at forberede og implementere disse strategier effektivt, kan HR ikke alene opfylde de nye krav fra EU’s CER-direktiv, men også spille en central rolle i at sikre virksomhedens langsigtede modstandsdygtighed og succes. Det er en strategisk investering i virksomhedens fremtid og en vigtig del af det at være et ansvarligt og fremtidssikret firma i det 21. århundrede.