En tredjedel af de 18-24-årige har afvist jobtilbud baseret på virksomheders (manglende) ESG-forpligtelser.

 

I en verden, hvor virksomheders sociale og miljømæssige fodaftryk bliver nøje overvåget, er det ikke længere nok at tilbyde en konkurrencedygtig løn og gode arbejdsforhold for at tiltrække top talent. Nutidens arbejdsstyrke, især Millennials og Generation Z, som snart vil udgøre 72% af arbejdsmarkedet, søger efter mere: de ønsker at arbejde for virksomheder, der reflekterer deres personlige værdier og som aktivt bidrager til en bæredygtig fremtid. Dette er hvor ESG (Environmental, Social, and Governance) kommer ind i billedet.

 

Hvad er ESG i en HR Kontekst

ESG (Environmental, Social, and Governance) set gennem HR-briller handler om at integrere bæredygtigheds- og ansvarlighedsprincipper i menneskelige ressourcer og talentstyring. Fra et HR-perspektiv indebærer dette at:

Miljø (Environmental): Sikre, at virksomhedens arbejdspraksisser og politikker understøtter bæredygtighed, f.eks. ved at fremme fjernarbejde for at reducere CO2-udslip, implementere grønne kontorinitiativer, eller ved at støtte medarbejderes brug af bæredygtig transport.

Social (Social): Fokusere på virksomhedens sociale ansvar over for medarbejderne og samfundet. Dette omfatter at skabe et inkluderende og mangfoldigt arbejdsmiljø, støtte medarbejderes velvære og udvikling, og engagere sig i samfundsprojekter og filantropi.

Ledelse (Governance): Sikre, at virksomhedens ledelsesstrukturer og politikker fremmer etisk adfærd, gennemsigtighed og ansvarlighed. I HR-kontekst betyder det at opretholde høje standarder for arbejdsetik og -retfærdighed, håndhæve anti-diskriminationspolitikker, og sikre retfærdige rekrutterings-, forfremmelses- og belønningsprocesser.

Ved at fokusere på ESG kan HR-afdelinger hjælpe med at drive virksomhedens bæredygtighedsagenda, tiltrække og fastholde talent, der værdsætter ansvarlig virksomhedsførelse, og bidrage til en positiv virksomhedskultur, der understøtter virksomhedens overordnede succes og omdømme.

Hvorfor ESG?

ESG er ikke bare en trend; det er en forretningsstrategi, der er afgørende for at sikre en virksomheds langsigtede succes og stabilitet. KPMG’s forskning viser, at en tredjedel af de 18-24-årige har afvist jobtilbud baseret på virksomheders ESG-forpligtelser. Dette understreger behovet for at integrere ESG i din rekrutteringsstrategi, ikke kun for at tiltrække talent, men også for at minimere risici og øge din virksomheds overordnede appel.

At tilføje Værdi Gennem ESG

En stærk ESG-profil kan differentiere din virksomhed fra konkurrenterne og forbedre dit omdømme blandt potentielle ansatte, kunder og investorer. Det viser, at du er forpligtet til at gøre en positiv indvirkning på verden, hvilket er en kraftfuld faktor i at tiltrække talent, der søger efter mening og formål i deres arbejde.

Implementering af ESG i rekruttering

At integrere ESG i din rekrutteringsstrategi kræver mere end blot at tilføje det til jobbeskrivelser eller virksomhedens mission statement. Det kræver handling og demonstrerbare resultater. Tag for eksempel Edwards Vacuum, en global producent i halvlederindustrien, som har placeret ESG i hjertet af deres forretning og rekrutteringskampagner. De har implementeret solpaneler, regnvandshøstningsfaciliteter og støtter lokale transportinfrastrukturer for renere, grønnere ruter omkring Bristol.

Hvordan virksomheder Kommunikerer ESG i rekrutteringsprocesser

Det er afgørende at vise, hvad du gør, og ikke bare sige, hvad du tror på. Fremhæv dine handlinger og den positive indvirkning, de har på dine medarbejdere og planeten. Dette kan gøres gennem kreative rekrutteringskampagner, som inkluderer videoer eller testimonials fra medarbejdere, der personligt kan forbinde med virksomhedens ESG-mål.

ESG og medarbejderengagement

En ESG-fokuseret rekrutteringskampagne slutter ikke ved jobtilbuddet. Gallup’s State of the Global Workforce rapport fra 2023 viser, at medarbejderengagement er på sit højeste niveau siden 2009, og ESG spiller en central rolle i denne stigning. Medarbejdere, der er engagerede, bidrager mere til organisationen i form af produktivitet og er mere tilbøjelige til at blive hos deres arbejdsgiver.

ESG er win-win-win

ESG er ikke bare en win-win; det er en win-win-win. Din organisation nyder godt af det, dine medarbejdere gør, og vigtigst af alt, det gør planeten også. Ved at prioritere ESG som en integreret del af din forretningsstrategi vil du ikke kun tiltrække top talent gennem dine rekrutteringskampagner, men du vil også nyde højere medarbejderengagement, opbygge dit omdømme og øge din markedspræsens. ESG kræver, at vi alle ændrer vores adfærd, og den ændring sker kun, når folk fundamentalt tror på det, du stræber efter at opnå. Det er derfor, ESG bør være i centrum af dine rekrutteringskampagner.

Skal ESG være en del af jeres rekrutteringsindsats?

Er du klar til at integrere ESG i din rekrutteringsstrategi? Start med at definere klare ESG-mål, kommunikere disse mål internt og eksternt, og sørg for, at dine handlinger afspejler dine værdier.