Det danske arbejdsmarked buldrer af aktivitet, og efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft har aldrig været højere. Alligevel står mange virksomheder over for en udfordring: At tiltrække og fastholde de rette kandidater. En velkendt hurdle er den traditionelle jobansøgning, som kan virke afskrækkende for potentielle talenter.

 

I en tid, hvor tidsaspektet er afgørende for jobansøgere og hvor udbuddet af jobs er mange, bør virksomheder overveje at forenkle rekrutteringsprocessen. Mange arbejdsgivere insisterer stadig på traditionelle jobansøgninger, selvom et veldokumenteret CV og en LinkedIn profil ofte rummer alle nødvendige oplysninger. At skrive en jobansøgning kan være tidskrævende og afholde kvalificerede ansøgere fra at kaste deres hat i ringen.

 

Hvorfor insisterer virksomheder fortsat på at efterspørge en ansøgning?

 

Vores nylige undersøgelse på jobportalen Jobindex viser med stor tydelighed, at det er forsvindende få virksomheder, der udelukkende efterspørger et CV. I november måned 2023 har vi gennemgået vi et større antal jobannoncer i tre vidt forskellige brancher med beliggenheder bredt fordelt. I de to af brancherne, var det 100% af annoncerne, der stillede som et krav, at kandidaterne skulle sende en motiveret ansøgning. Her var der tale om hhv. pleje/omsorg og undervisning. Vi gennemgik også jobannoncer i It-Tech branchen. Her så vi en forsigtig tendens, der pegede i en anden retning. 8% af annoncerne efterspurgte nemlig kun et CV. I alt blev 407 jobannoncer gennemgået.

Vores undersøgelse viser altså med al tydelighed, at det stadig er normen, at virksomheder efterspørger den motiverede ansøgning.

Hvis rekrutteringsprocessen tilpasses markedsvilkår, så kan det være stærkt medvirkende til at tiltrække relevante kandidater ved at gøre det nemt at ansøge og komme i kontakt med virksomheden. Ved at reducere kravene til en omfattende ansøgningsproces, hvor rekrutteringssystemer efterspørger alverdens krav om at logge ind og hvor kandidater skal aflevere et utal af informationer inden de kan ansøge et specifikt job, så åbner virksomheder op for et bredere ansøgerfelt. Dette kan ikke blot spare tid for begge parter, men også gøre virksomheden væsentlig mere konkurrencedygtig på et marked, hvor arbejdskraft er i høj kurs.

 

Hvilken værdi tillægger HR en ansøgning i dag?

 

Hos Sylvester & co mener vi, at det er på tide at tage bestik af kandidatmarkedet og vende rekrutteringspraksis på hovedet. Ved at minimere unødvendige krav og fokusere på det væsentlige skaber virksomheder en mere tilgængelig og attraktiv ansøgningsproces. På den måde kan de ikke kun tiltrække, men også fastholde de mest kvalificerede kandidater i rekrutteringsprocessen i et meget konkurrencepræget kandidatmarked. Når rekrutteringsprocessen skrider fremad og kandidaten er sikker på virksomhedens initiale interesse og ditto hos kandidaten, så vil kandidaten nok hellere end gerne sende en motiveret ansøgning, hvis dette er påkrævet i processen. Så hvornår skal virksomheder efterspørge en motiveret ansøgning hvis den overhovedet skal efterspørges?

 

Udforsk nye veje i rekruttering og skab en konkurrencefordel

 

For virksomheder, der ønsker at gå et skridt videre, er det værd at overveje alternative rekrutteringsmetoder. Moderne teknologiske løsninger som videoansøgninger og online screeningsværktøjer kan hurtigt give et mere nuanceret indblik i kandidaternes kompetencer og personlighed når de indledende manøvrer er gennemført i processen. Denne tilgang ikke kun effektiviserer processen, men giver også ansøgerne en chance for at vise deres personlige engagement og kommunikationsfærdigheder som mange virksomheder forsøger at få frem ved at efterspørge en ansøgning. Ansøgninger som oftest er skrevet af svigermor, den bedre halvdel, en god ven eller ChatGPT.

 

Lyt til kandidaterne og skab en rekrutteringsproces for fremtiden

 

At rekruttere talenter handler ikke kun om at finde de rigtige faglige og personlige kompetencer, men også om at tilpasse sig markedets dynamik. Virksomheder, der lytter til kandidaternes behov og tilpasser deres rekrutteringspraksis, er bedre rustet til at tiltrække og fastholde topkandidater.

Tag det første skridt mod en mere effektiv rekrutteringsproces ved at evaluere jeres nuværende ansættelsespraksis og identificere områder, der kan forenkles uden at gå på kompromis med kvaliteten af ansættelserne. Ved at implementere innovative og moderne tilgange kan virksomheder ikke kun overkomme udfordringerne på det nuværende arbejdsmarked, men også positionere sig som attraktive arbejdsgivere, der forstår og værdsætter deres kandidaters tid og kompetencer.