Vælg en pakkeløsning eller kombinér dem med vores ydelser

Vi tror på, at I kan selv – med opbakning og de rette kompetencer.

Vi ønsker, at det skal være nemt at vælge en pakkeløsning. Derfor tilbyder vi 3 pakker, som I kan tage udgangspunkt i, og som kan justeres efter behov. Alternativt, kan de kombineres med vores andre ydelser.

Pakkeløsning 1 og 2 begynder begge med en

360 graders analyse af jeres

rekrutteringssetup

Hvor er I i dag?

Vi analyserer jeres processer, EVP´s og teknologiplatform. Samtidig vurderer vi jeres lederes rekrutteringskompetencer og gennemgår kritisk jeres rekrutteringskanaler og indhold. Vurderingen af jeres rekrutteringssetup involverer besøg i jeres fysiske rammer og på jeres virksomhedsadresse, virksomhedspræsentation online/offline. Vi ser også på jeres rekrutteringssystemer eller mangel på samme, samt jeres nuværende samarbejdspartnere.

I vil blive målt op mod best practice, og til sidst modtager I en samlet statusrapport, et katalog over hvad der skal ændres samt hvilke indsatser, der skal til for at gøre jer mere konkurrencedygtige og gøre jer klar til at rekruttere jeres talenter fremadrettet.

Jeres investering DKK 22.000

Pakkeløsning 1

I kan blive 30 % bedre

Er I i en situation, hvor I ønsker at rekrutteringsresultaterne skal være hurtigere, bedre og billigere? Jeres konkurrenter er måske foran, når det gælder innovative talentløsninger. Dette forspring ønsker I at indhente og overhale med fremtidssikrede og effektive rekrutteringsløsninger.

Vi tilbyder ikke et ensartet og færdigt hyldevareprodukt, men implementeringsfasen består oftest af en kombination af forskellige aktiviteter.

Læs om vores pakkeløsning 1 her

Analyseprocessen indeholder møder med 3-4 nøgle-stakeholders. Der afholdes workshops med udvalgte ledere og repræsentanter fra HR, da vi ønsker at etablere en fælles forståelse af rekrutteringssituationen, med mulige udfordringer, fra forskellige perspektiver.
Når en konklusion foreligger, vil den blive præsenteret for relevante beslutningstagere, med sigte på en accept og godkendelse af aktiviteter, som kan implementeres.
Enhver analyse og konklusion er unik, da den er tilpasset den enkelte kunde. Vi tilbyder ikke et færdigt produkt, men implementeringsfasen består oftest af en kombination af følgende aktiviteter:

 • Træningsarbejde for ledere og HR
 • Undervisning
 • Rådgivning – én til én
 • Design af nye proces flow
 • Optimere HR til et solidt headhunter niveau
 • Tæt samarbejde med marketing- og kommunikationsafdelinger
 • Projektledelse
 • Udarbejdelse af skabeloner og ”ready 2 go” kommunikative produkter
 • Genforhandling af leverandøraftaler
 • Rådgivning omkring rekrutteringsstrategi
 • Rådgivning om indkøb af rekrutteringsteknologi
 • Rådgivning om SoMe / Online strategi
Jeres investering

Investér DKK 84.000 (vejledende pris) og oplev inden for 4-6 mdr., at jeres rekrutteringsindsatser bliver 30% hurtigere, bedre og billigere.

Pakkeløsning 2

Revolutionér jeres rekrutteringsproces

I befinder jer i en situation, hvor I annoncerer ledige stillinger via hjemmesider, de sociale medier, personligt netværk og på jobportaler. I rekrutterer +80 medarbejdere om året globalt såvel som lokalt. 70-80 % af disse stillinger kan relativt nemt besættes. De stillinger som ikke besættes via de traditionelle kanaler, udliciteres til headhuntere – men det er der et alternativt til. I kan skabe jeres eget rekrutteringslokomotiv, spare tid og penge og samtidigt opnå markant bedre resultater. Det vil også bringe jeres ledere tættere på processen.

Sådan igangsættes jeres lokomotiv mod en revolutionerende rekrutteringsproces, som er en kombination af undervisning og best practice.

Læs om vores pakkeløsning 2 her

Efter analysen får jeres ledere tilført nye kompetencer og undervisning. En best practice rekrutteringsproces igangsættes og samtaleteknikker videregives, så faglige og personlige kompetencer bliver afdækket.
Yderligere kompetencer tilføres:

 • En 50 % reducering af tid brugt på rekruttering
 • Undervisning om faldgruber – sådan undgår du dem
 • En viden om det bedste match
 • Hvordan du ”sælger” jobbet og virksomheden
 • Headhunternes gode råd
 • Basispakke for de sociale medier
 • Opgradering af ledernes LinkedIn profil
 • En guide til hvordan du henvender dig til kandidater og får dem til en samtale

Når lederne er udrustet med deres kompetencer, skal rekrutteringsprocessen igangsættes. Sylvester & co sørger for at assistere søgeprocessen, så jeres tid ikke bliver spildt på tidskrævende søgninger af kandidater. Vi leverer 20 færdige longlists med relevante kandidater, som jeres ledere kan invitere til en samtale. Vi gennemfører telefoninterviews med ledere på markedet, foretager vurderinger af kandidatmarkedet, gennemfører indledende testsøgninger og udarbejder en kravspecifikation, så alle parter er enige om, hvilken kandidat der skal i kikkertsigtet.

Jeres investering

Normal pris er DKK 36.000 for 2 fulde undervisningsdage for op til 30 deltagere. Longlists op til 20 rekrutteringer har normal pris DKK 295.000. Online undervisning kan også tilbydes.
DKK 298.000 for et år eller 26.700 kr./pr. mdr. i 12 mdr.

Pakkeløsning 3

Styrk jeres rekrutteringskompetencer

Her arbejder vi med inspiration, skærpede kompetencer og workshops.

Læs om vores pakkeløsning 3 her

Sylvester & co’s konsulent står til jeres rådighed 2,5 t pr. uge i løbet af de kommende 2 mdr. Konsulenten er jeres sparringspartner, og vedkommende kan rådgive store og små projekter – lige fra at udarbejde et diskussionsoplæg til direktionen, til at udarbejde interviewskabeloner for funktionærer.
Efter de 2 mdr. er I nået langt og har fået ny indsigt, revurderet jeres retning og er selv i stand til at drible projekterne i mål. Der bliver bl.a. afholdt inspirations- og afklaringsworkshops med relevante ledere og HR. På en 4-timers workshop får I:

 • En afklaring af udfordringer i dag og i de kommende år
 • Inspiration fra andre virksomheder
 • En prioriteringsliste over konkrete indsatser og økonomi
 • En samlet rapport med redegørelse og konklusion af situationen

Efter workshops afholdes, igangsættes et forløb hvor 1-2 personer i jeres organisation skal drive forandringsprojekterne videre. Dette vil ske i samarbejde med Sylvester & co’s senior konsulent.

Jeres investering

DKK 22.000 ex. moms

Alle priser på pakkeløsningerne kan betales pr. måned eller pr. år. Pakkeløsningen vil uanset være en 12 måneders aftale, hvor aftalen kan opsiges efter 12 måneder. Aftalen kører automatisk videre, hvis der ikke er sket nogle ændringer. Priserne er vejledende, og de kan ændres i takt med jeres behov.

Se hvilke ydelser du kan kombinere pakkeløsningerne med

Se ydelser her