ChatGPT - som blev lanceret november sidste år – er næste generation af kunstig intelligens. Den adskiller sig fra tidligere chatbots, da den er i stand til at generere meget autentiske og menneskelignende tekster og svar. Sylvester & co har undersøgt, hvordan ChatGPT kan hjælpe dig i rekrutterings-processen.

ChatGPT kan automatisere og øge effektiviteten

 

Det har faktisk vist sig, at ChatGPT kan automatisere flere af de simple HR-opgaver. Det kan fx være at skrive jobannoncer eller udforme forskellige templates. Alt sammen noget, der kan bidrage til at øge effektiviteten, da det kan frigøre tid hos den enkelte HR-medarbejder. Nedenfor giver vi vores bud på, hvordan du i praksis kan benytte dig af ChatGPT i din rekrutteringsproces.

Når du skal skrive jobannoncer

Du kan sagtens bruge ChatGPT til at skrive jobannoncer. Hvis du giver den de relevante oplysninger og instruktioner, fx: ”Skriv en jobannonce til en stilling som Afdelingsleder inden for VVS i et entreprenørfirma.” Så vil ChatGPT faktisk være i stand til at generere en jobannonce, som kunne være udformet af HR-medarbejder.

Du skal dog være opmærksom på, at jobannoncen kan fremstå lettere generisk, hvorfor det altid vil være en god ide at tilpasse annoncen til din virksomheds værdier og Employer Brand.

Når du skal række ud til potentielle kandidater

ChatGPT kan også bruges, når du vil kontakte potentielle kandidater på fx LinkedIn. Hvis du giver ChatGPT de relevante oplysninger og instruktioner, samt et link til jobbeskrivelsen, er den faktisk i stand til selv at genere en tekst, der blot kræver en hurtig gennemlæsning, inden den sendes ud til potentielle kandidater.

Når du skal forberede dig til en jobsamtale med en potentiel kandidat

Når du skal forberede en jobsamtale med en mulig kandidat, kan der være hjælp at hente og tid at spare ved at bruge ChatGPT. Hvis du fx skriver: ”Lav en liste med 20 spørgsmål til en jobsamtale med en Senior Commercial Manager”, vil ChatGPT kunne lave en liste med 20 spørgsmål, som er målrettet netop denne stilling. Det er desuden muligt at målrette spørgsmålene en bestemt branche. Det gør du ved fx at skrive: ”…en Senior Commercial Manager i et entreprenørfirma.” ChatGPT vil så genere en liste med 20 spørgsmål, som du kan bruge i dit interview med den potentielle kandidat.

Når du skal give afslag til kandidater

Man kan også benytte ChatGPT til at give afslag til kandidater. Ved forsøg har det vist sig, at ChatGPT er i stand til at generere et skriftlig afslag til en kandidat, som er både professionelt samt empatisk. Man kan altså sagtens bruge ChatGPT til at udforme diverse templates. Igen tidsbesparende.

 

Stort potentiale

 

ChatGPT har altså et stort potentiale til at være en tidsbesparende faktor i din rekrutteringsproces. Man kan hurtigt få udformet mange og  forskellige tekster med et lille input. Men det er dog vigtigt, at du fodrer den med den rette kontekst, for at få det bedste resultat. Fx: Jeg er en HR medarbejder i et stort medicinalfirma, som ønsker at ansætte en økonomimedarbejder i vores regnskabsafdeling. Hvis du ikke er tilfreds den tekst, ChatGPT har generet, har du mulighed for at bede den genere en ny version.

ChatGPT kan også oversætte fra engelsk til dansk og omvendt, og er et alternativ til fx Google Translate. Oversættelsen kan med fordel suppleres af gratis-tjenesten Grammerly, der sikrer, at den grammatiske kvalitet er i top.

Men er der tale om mere komplekst og eller avanceret indhold, kan ChatGPT ikke stå alene. Her kan man evt. anvende ChatGPT som et udgangspunkt og efterfølgende lade en HR-medarbejder finpudse indholdet, så det bliver kommunikativt målrettet og i tråd med virksomhedens værdier og Employer Brand.

Selvom det lyder meget spændende og lovende, skal man dog huske, at ChatGPT kræver enorme mængder af data, for at kunne generere korrekt output. Vi forventer derfor ikke, at vi i den nærmeste fremtid vil se ChatGPT erstatte real life HR-medarbejdere. Men spændende bliver det i hvert fald at følge.

 

Din rejse starter her: https://chat.openai.com

 

Bliv klar til at benytte AI i dit arbejde med Sylvester & co

 

Sylvester & co har netop lanceret et nyt introduktionskursus for HR-professionelle, der giver et indblik i, hvordan ChatGPT og Bard kan effektivisere og forbedre en stor del af jeres HR-processer.

Kurset giver en grundig forståelse af, hvordan kunstig intelligens kan anvendes til at forbedre HR-processer såsom rekruttering, træning og udvikling, performance management, medarbejderrelationer mm. På kurset lærer du også at udvikle jobannoncer og andre HR kommunikative produkter med anvendelse af AI. Du vil også blive introduceret til, hvordan AI kan bruges til at løse administrative opgaver og meget mere…

Kurset er ideelt for HR-partnere, HR-supportere og HR-udviklingskonsulenter og andre med interesse i at effektivisere og forbedre deres HR-processer ved hjælp af AI og platforme som ChatGPT og BARD.