REKRUTTERINGSNETVÆRK
– Få adgang til den rette viden

De udfordringer som rekrutteringsansvarlige møder i deres organisationer ligner til forveksling hinanden. Derfor har Sylvester & co taget initiativ til at oprette rekrutteringsnetværk i København, Jylland og på Fyn. I netværket videndeles og diskuteres best practice inden for rekruttering. Som medlem i dette netværk får du mulighed for at skabe relationer med fagligt ligesindede, der kan give dig inspiration og udfordre jeres virksomheds rekrutteringstankegang.

Netværksgruppen bliver dit ”fortrolige rum”, hvor du kan lufte tanker, udfordringer og ideer, og få inspiration og sparring fra ligesindede rekrutteringsprofessionelle. Netværket bliver faciliteret og styret af en inspirerende fagekspert, der selv har stået overfor de udfordringer, som medlemmerne står overfor. Facilitatoren vil skabe konkrete løsninger for det enkelte medlem ved at bringe den rette viden i spil blandt medlemmerne samt ved anvendelse af eksterne indlægsholdere.

Sylvester & co er garant for en høj rekrutteringsfaglighed samt at processerne omkring netværket er på plads, således at du i sidste ende kan blive maksimalt udfordret og finde kvalificeret rådgivning til dine konkrete rekrutteringsudfordringer og skabe værdi for din virksomhed.

 

Møderne
Netværket finder sted 5 gange om året på skift hos deltagernes virksomheder. Mødets tema fastsættes 6 måneder i forvejen, og baseret på deltagernes ønsker kan temaet omhandle alt fra aktuelle udfordringer, strategiske som operationelle, til nye tendenser inden for medlemmernes specifikke fagområde. Temaerne vil falde inden for den overordnede ramme, som er rekrutterings best practice. Temaer kan for eksempel være rekruttering via sociale medier, employer branding, anvendelse af personlighedstest, gamification, rekrutteringsprocesser, talent attraction og mange andre områder.

Facilitator sørger for at invitere eksterne konsulenter og andre spændende fagpersoner til at deltage som oplægsholdere og give konkret inspiration til deltagerne.

Værten for det pågældende møde præsenterer kort virksomheden og en aktuel udfordring eller undren. Ved ’bordet rundt’ får alle deltagere mulighed for at få sparring på aktuelle udfordringer. Møderne bygger således på videndeling, oplæg, diskussioner samt støtte og inspiration til løsning af udfordringer.

 

Profil af medlemmer
Netværksgruppen består primært af rekrutteringsansvarlige fra større danske virksomheder med +300 medarbejdere.

 

Ønsker du at blive medlem?
Send os en mail på info@sylvester-co.dk med teksten ”Sylvester & co’s netværk” i emnefeltet eller ring +45 27509078 for nærmere information.

Det er gratis at deltage den første gang, herefter er deltagelse bindende et år af gangen. Nye medlemmer godkendes af gruppen og facilitator inden endelige deltagelse, for at sikre det fortrolige rum i forhold til konkurrent- eller leverandørforhold.

Investeringen for deltagelse beløber sig årligt til 10.985,- kr. ex. Moms. Betaling 10 dage netto.
Faktura fremsendes ved indmeldelse og beløbet kan ikke refunderes.