MEDLEMSVILKÅR

 

  • Kontingentperioden løber fra den 1. i måneden og et år frem.
  • Kontingentprisen er ikke belagt med moms.
  • Du modtager kort tid efter indmeldelsen en faktura samt et velkomstbrev, hvor du kan læse mere om fordelene ved et medlemskab.
  • Du registreres først som medlem, når første kontingent er indbetalt, hvorved du opnår vetoret i forhold til nye medlemmer.
  • Betaling af medlemskab sker via tilsendelse af faktura.
  • Udmeldelse skal ske skriftligt inden starten på den nye kontingentperiode. Udmeldelsen kan sendes til afn@sylvester-co.dk
  • Medlemskab af Rekrutteringsnetværket er personligt, og kan ikke deles af flere personer. Kun den person, hvis navn er angivet ved tilmeldelse, har mulighed for at deltage i netværksmøderne.
  • Hvis du skifter job, kan du tage dit medlemskab med over på din nye arbejdsplads, medmindre din nuværende arbejdsplads gør krav på brug af dit medlemskab og tildeler det en anden medarbejder.