Vil fremtidens arbejdsmarked blive mere flydende og dynamisk?

I USA viser de senester undersøgelser, at 35 % af arbejdsstyrken ikke er i et fast ansættelsesforhold. Herhjemme er der ligeledes et stigende behov for midlertidige kontraktansatte og konsulenter til at løse mindre opgaver eller tiltræde i et kortere vikariat.

I Life Science, IT og den kreative branche er dette behov særligt udtalt, da virksomheder i netop disse brancher kan se værdien af at sammensætte projektteams bestående af fastansatte og midlertidigt ansatte for på den måde at bringe specialistviden til virksomheden. Denne blanding giver virksomhederne mulighed for at justere medarbejderstaben i henhold til konkrete opgaver og ændringer i markedet.


Den amerikanske undersøgelse viste at ud af de 35 % af arbejdsstyrken, som ikke var i et fast ansættelsesforhold, var over 63 % af dem midlertidigt ansatte efter deres eget ønske. Af en netop publiceret ETUI rapport fremgår det at andelen af midlertidigt ansatte på et år er steget fra omkring 8 % til 13 % ved udgangen af 2016. Selvom denne tendens så småt er begyndt at smitte af på Danmark, er det fortsat normen at være fastansat i Danmark.

Fordele ved midlertidige ansættelser
PharmaRelations har ligeledes oplevet denne tendens, da flere og flere fravælger at blive fastansat til fordel for at blive freelance konsulent. Den stigende interesse bygger blandt andet på et ønske om, selv at kunne strukturere arbejde og fritid og samtidigt anvende deres specialistviden i flere virksomheder.

Virksomhederne kan ligeledes nyde fordel af midlertidige ansættelser, da det kan være en metode til at nedbringe stress, ved at uddelegere opgaver til midlertidige ansatte i stedet for at bebyrde allerede fortravlede medarbejdere med ekstra arbejde.

PharmaRelations forventer, at tendensen vil stige i de kommende år, da frihed og fleksibilitet i arbejdslivet er et ønske hos de yngre arbejdstagere. Det stiller derfor krav til virksomhederne for at kunne tiltrække, fastholde og engagere de dygtigste talenter, som ikke ønsker fastansættelse.

Ulemper ved midlertidige ansættelser
De i alt 13 % af den samlede danske arbejdsstyrke, som er midlertidigt ansat vil, udover de ovennævnte fordele, opleve nogle ulemper ved netop denne ansættelsesform. At være sin egen chef og dermed stå for al planlægning kan være en stor opgave, samtidigt vil de også selv skulle skaffe sine egne arbejdsopgaver, hvorfor arbejdstider og indkomst kan variere kolossalt, derudover er det deres eget ansvar at indbetale feriepenge, pension og spare op til sygedage eller måneder uden indkomst.

For virksomhederne er der ligeledes en række ulemper ved at ansætte medarbejdere midlertidigt. Den midlertidigt ansatte har ikke nødvendigvis kendskab til virksomhedens kultur, hvorfor der kan opstå misforståelser i forventningsafstemningen, som i sidste ende kan betyde, at opgaven ikke bliver løst tilfredsstillende. Det manglende kendskab til kulturen kan ligeledes betyde, at den midlertidigt ansatte ikke føler nogen loyalitet overfor virksomheden, og derfor kan stoppe samarbejdet fra dag til dag, hvorved virksomheden mister en vigtig ressource.

0 0
Feed