Sådan tiltrækker og fastholder du unge talenter

Du har sikkert hørt den før "Det er så svært at tiltrække unge, nyuddannede talenter", men hvorfor er det sådan og hvad kan man gøre ved det? Disse spørgsmål har vi forsøgt at besvare.

TLNT har lavet en undersøgelse, hvori de fandt seks punkter, som er vigtige for unge medarbejdere. Vi har valgt at anvende de samme punkter, men tilføje et mere dansk perspektiv: 


Autentisk og meningsfuld kommunikation

Unge er vant til at modtage regelmæssig feedback under deres uddannelse, og dette er vigtigt for dem at fortsætte med, hvilket også betyder at de unge medarbejdere hurtigere får en god relation til deres leder og hurtigere tager ansvar. En måde hvorpå du som leder kan praktisere dette på er ved at have åbne døre, hvor du tydeliggør, at du er tilgængelig. Det kan derudover være en idé med hyppige feedback samtaler efter en afsluttede opgave eller på fast månedlig basis.

Mentor
Den tyranniske og hierarkiske leder er ved at være en gammel saga. Det er derfor vigtigt, at du som leder optræder ligeså meget som mentor som leder. Dette punkt støtter op omkring overstående punkt, hvilket skaber en rød tråd i din ledelses stil.

Tillid
Tillid har og er fortsat en vigtig faktor når det gælder medarbejder tilfredshed, i særdeleshed når det handler om unge medarbejdere. Tillid imellem dem, deres kollegaer og ledere gør, at de hurtigere føler sig som en del af teamet og arbejdspladsen. Den britiske avis The Independent har foretaget en undersøgelse om netop dette, som viste at 25 % af de briter, der skiftede job gjorde det på baggrund af manglende tillid. Samme undersøgelse klargjorde, at tillid er langt den største motivationsfaktor, da det har en enorm effekt på hele virksomhedskulturen.

Fleksibilitet
TLNT fandt i deres undersøgelse frem til at en af de mest almindelige årsager til at de unge kan være svære at tiltrække, er deres krav til arbejdsmarkedet, da i højere grad ønsker fleksible arbejdsforhold, arbejdssteder og arbejdstider end de noget ældre medarbejdere. Undersøgelsen viste ganske enkelt, at medarbejdere der fik lov til at arbejde hjemmefra eller på tidspunkter der passede dem bedst havde en højere arbejdsglæde og produktivitet end de medarbejdere, som ikke havde disse muligheder.

Teknologi
Man kan ikke tale om medarbejdere under 35 år uden også at tale om teknologi. Teknologi er så stor en del af deres privatliv, at den selvfølgelig også skal være til stede i deres arbejdsliv. Hvordan man som arbejdspladser kan få teknologi til at fylde mere er meget forskelligt fra branche til branche, men prøv at tænk i en mere papirløs arbejdsgang og find de softwareløsninger, der passer til jer.

Mening og formål
Unge medarbejdere er mindre fokuseret på de finansielle aspekter af et arbejde, og er mere fokuseret på om det arbejde de laver har et formål og en mening. De vil gerne gøre en forskel i virksomheden, hvorfor det er vigtigt, at deres arbejdsopgaver har et klart formål - hvilket kan hjælpes på vej af en kombination af ovenstående punkter.

Slutteligt er det vigtigt at nævne, at disse seks punkter er selvfølgelig ikke en universelguide til hvordan du tiltrækker og fastholder unge talenter. Der vil altid være unge medarbejdere for hvem fleksibilitet eller teknologi er mindre vigtigt. Punkterne kan anvendes uafhængigt af hinanden som inspiration, til hvad der kan virke i netop din virksomhed.


Kilde: 

TLNT

The Independent

0 0
Feed