Nye værdier på arbejdspladsen

Et job er ikke længere bare et job. Generation Millennials har gjort det klart, at de foretrækker at arbejde for en virksomhed der værdsætter medfølelse samt fremhæver en kultur der værner om deres ansatte.

Det er ikke længere indkomst, der er det primære fokus, når job-jagten går i gang. Mere end 60% af Millennials vil helst arbejde for virksomheder, der sætter trivsel og etik i førersædet. Derudover forventer 81% af Millennials, at virksomheder indgår i offentlige forpligtigelser om god og sund arbejdskultur.

Ledernes ansvar

Det er derfor uhørt vigtigt som arbejdsgiver at holde sig opdateret, på hvilke behov de fremtidige generationer har, da det vil have en kæmpe indflydelse på hvor stor tiltrækningskraft virksomheden har. Når man først har tiltrukket det rette talent, da er det også vigtigt at håndhæve de værdier man har fremstillet. Ved at skabe en arbejdskultur og et miljø der håndhæver værdier der stemmer overens med de ansattes, da vil de være langt mere motiverede til at gå udover det sædvanlige for sit arbejde.
Har du interesse i at lære mere om den nye tilgang til arbejdsmarked? Klik på følgende links for at læse nærmere her og her.

0 0
Feed