Hvad er hemmeligheden bag medarbejderengagement?

Flere undersøgelser har gennem tiden vist, at medarbejderengagement på arbejdspladsen har en positiv effekt på virksomhedens produktivitet, men det er samtidig en faktor, som er utrolig svær at måle. Hvad er så nøglen til forbedret engagement på arbejdspladsen blandt medarbejderne?

HR-medarbejderne har en stor del af ansvaret for at måle medarbejderengagement effektivt på arbejdspladsen. Medarbejderengagement er dog en subjektiv måling af, hvordan man som medarbejder bedst engageres, hvorfor det er vanskeligt for HR-afdelingen af foretage sådan måling. Flere institutioner har dog kategoriseret engagement som en kombination af en medarbejders loyalitet til virksomheden, forpligtelsen de har til deres stilling og deres overordnede arbejdsmoral. Baseret på dette kræver det dermed, at virksomheden designer og implementerer HR politikker og strategier, som øger disse tre faktorer. På et strategisk niveau kan dette lykkes ved at skabe et øget fokus på teambuilding. 


Teambuilding kan være den mest omkostningseffektive metode til øget medarbejderengagement, da effektiv teambuilding vil have positive konsekvenser for medarbejderne, som derigennem vil have en direkte indflydelse på medarbejderengagement. Det skyldes, at gennem events og aktiviteter, som er designet til at skabe kommunikation blandt medarbejderne, skabes der en bedre mulighed for, at medarbejderne får venskabelige forhold, hvilket kan øge medarbejderengagementet.

HR-afdelingen må derfor prioritere teambuilding - ikke kun for at øge medarbejderengagementet, men også for at øge virksomhedens produktivitet.Kilde: https://www.tlnt.com/is-team-building-the-secret-t...

0 0
Feed