HR-botter

"HR-botter"

AI og "chat-botter" er blevet mere og mere almindelige i kunders interaktion med virksomheder, da de ofte er billigere, mere effektive og levere bedre service end de ansatte, som ellers ville have haft opgaven. I HR-sammenhænge betyder dette at virksomheders employee experience redefineres, for at leve op til krav om mere datadreven rekruttering, on-boarding, informationsstrømme, læring osv. 


De ændringer dette uomtvisteligt medføre, betyder bl.a. at "HR-botterne" skal arbejde med personfølsomme oplysninger på medarbejderne, hvorfor virksomheder skal forholde sig til nedenstående udfordringer, førend de kaster sig ud i projekt "HR-bot".

Udfordring 1: Informations sikkerhed og lovgivning Al HR-data skal sikres, så det ikke kan forlade virksomheden, hvorfor en "skybaseret HR-bot", bør overvejes. I forlængelse heraf skal virksomheden være opmærksom på hvordan persondata håndteres, da der fra 25. maj 2018 træder en ny EU lov i kraft, som du kan læse om her http://bit.ly/2BezlXe

Udfordring 2: "HR-bottens" evner Når virksomheder vokser eller når der foretages ændringer i HR-praksis, er det vigtigt at have øje for "HR-bottens" evner, da disse skal vedligeholdes, således at den altid kan løse de gældende opgaver.

Udfordring 3: Opbevaring af data Medarbejdernes interaktioner med "HR-botten" bør gemmes et sted, for at virksomheden har et overblik over medarbejder rekruttering, on-boarding, læring osv. Det kanigen i denne sammenhæng være relevant at have den ny lov for øje i forhold til hvad, hvordan og hvor længe denne data må opbevares.

Samlet må det konstateres at fremtiden ligger i teknologien - også for HR, men i skiftet dertil er det vigtigt at virksomheder træffer deres beslutninger velovervejet, da eksempelvis forkert håndtering af persondata kan betyde brud på gældende lovgivning.

0 0
Feed