​Hvilke forventninger har du til en kandidat forud for jobsamtalen?

En ny undersøgelse sætter fokus på jobsamtalen og hvilke forventninger samt oplevelser, der er knyttet hertil i forhold til om du er arbejdsgiver eller jobansøger.

Forberedelse og afholdelse af jobsamtaler kan nemlig ses som værende to meget forskellige ting, afhængigt af om du er arbejdsgiver eller jobansøger.


Undersøgelsen viser at tre ud af fire arbejdsgivere tjekker jobansøgerens profiler på de sociale medier forud for et jobinterview, mens kun en ud af tre jobansøgere har en forventning om at deres profiler kan blive screenet.


Derudover mener over 80 % af arbejdsgiverne, at ansøgeren skal bruge mere tid på at researche virksomheden samt tænke over spørgsmål at stille arbejdsgiveren. Dette samtidig med, at en ud af tre jobansøgere bruger over tre timer på at forberede sig til jobsamtalen, mens 70 % af arbejdsgiverne bruger mindre end en time på selv samme.
Samtidig ses der også en stor forskel i forbindelse med feedback efter jobsamtalen. 79 % af jobansøgerne ønsker feedback, såvel positivt som negativ, men kun 62 % modtager positivt feedback og blot 33 % får negativt feedback.

Få større indblik i undersøgelsen her.

0 0
Feed