AI og HR-medarbejdere i samarbejde

En af de helt store HR-trends i 2018 er hvordan maskiner og mennesker kan samarbejde for skabe resultater. Organisationer har dog ofte en tendens til at frygte AI og robotter, fremfor at byde dem velkomne, og har ofte problemer med at se potentialet for deres egen virksomhed, ved at implementere AI (artificial intelligence) og robotter.

Virksomheden "Fjord" har identificeret hvordan AI og mennesker kan samarbejde – ikke konkurrere. Ifølge deres undersøgelse kan brugen af AI og robotter forbedre effektivitet og produktivitet, fremfor stjæle jobs fra mennesker. AI og robotter vil derfor være med til at ændre den måde jobmarkedet ser ud nu, men vil ikke fjerne eksisterende jobs. Fjord fokuserer på hvordan mennesker AI og robotter kan samarbejde og dermed komplimentere hinanden. 


AI vil for alvor kunne bruges i HR-sammenhænge da nogle af de tidsrøvere HR-medarbejdere oplever i deres dagligdag kan løses af AI og dermed give HR-medarbejderne tid til at udføre de mere menneskelig og interaktive opgaver. Ifølge Fjord er der fire steder i strategisk, taktisk og operationelt HR-arbejde, hvor det giver mening at indføre Ai:

1. Integration af skrivebord og scripts.
Det kan spare meget tid, hvis computersystemer samarbejder således at medarbejderne altid får alle de informationer, som er nødvendige i den givne situation.

2. Robotic Process Automation (RPA).
RPA er en mere avanceret måde at inkludere AI i HR. RPA kan kopiere menneskelige aktiviteter og eksempelvis skrive ansættelseskontrakter, hvor det eneste medarbejderen skal er at godkende og overvåge processen.

3. Digital og visuel rådgivning.
Digital og visuel rådgivning er interaktive AI som medarbejderne kan kommunikere med, Apples Siri er et eksempel på sådan en. Disse rådgivere er altid tilgængelige uafhængigt af tid og sted, og tillader derfor medarbejderne at arbejde hjemmefra og på farten. Rådgiverne vil ikke kun løse opgaver for medarbejderne, de kan tilmed komme med forslag og uddybende svar på et givent spørgsmål.

4. Kognitive computer løsninger.
Virksomheder kan anvende AI til kognitive computer løsninger, med andre ord selv-lærings systemer, hvor systemet ved hjælp af algoritmer kan finde kandidater der matcher en beskrivelse skrevet af en medarbejder og arbejde videre derfra. Faren ved dette er at alle søgninger bliver meget objektive, hvilket kan betyde at de kandidater, som kommer frem ikke matcher det man oprindeligt søgte, det er derfor vigtigt at AI i denne sammenhæng anvendes side om side med traditionelle rekrutteringsmetoder.

For at komme i gang med nogle af ovenstående punkter kan du læse mere om hvilke muligheder der er for implementering af AI på accentures eller Fjords hjemmesider.Kilde: accenture.

0 0
Feed