5 digitale onboarding tiltag, der giver nye medarbejdere en god start

Digitalisering af en lang række onboarding tiltag kan give nye medarbejdere en bedre oplevelse af den første tid på arbejdet - og HR en masse tid til andre kerneopgaver.

Onboarding er en vigtig disciplin for HR-afdelinger, da starten på arbejdslivet får stor indflydelse på medarbejderens arbejdsglæde, forståelse for virksomhedens mission og vision, samt i sidste ende produktivitet. Men det er tilsyneladende alligevel en mangelvare hos mange virksomheder. Learningwire sammenstiller research fra Deloitte og Aberdeen, som viser at 79% af erhvervsledere mener at onboarding er en vigtig og højt prioriteret sag for dem, men kun 32% af virksomheder har en formel onboarding proces.

Denne uoverensstemmelse imellem opfattelsen af onboarding som vigtig for forretningen og den manglende systematisering af processerne fordrer spørgsmålet: hvorfor er der ikke mere fokus på onboarding?
Svaret ligger sandsynligvis ikke lige til højrebenet, og forholdene vil være forskellige fra virksomhed til virksomhed. Hos Sylvester & co ser vi et stort potentiale i intelligent digitalisering af en lang række HR-processer – heriblandt onboarding. Vi har her samlet fem onboardingopgaver med god mulighed for øget digitalisering. 


  1. Skab elektroniske formularer og automatiser rutineopgaver. Enhver der har siddet med en nyansættelse ved, at der er mange(!) dokumenter, der skal underskrives og gennemlæses i løbet af den første tid. Det kan give hovedpine for både medarbejderen og HR-afdelingen at holde tungen lige i munden i processen. Og der er store omkostninger forbundet med compliance, arkivering og styring af de fysiske dokumenter. Automatiske platforme kan samle e-dokumenter og best-practice dokumenter i et format, som nye kandidater kan læse og godkende på mobil eller PC, som det passer dem. Digitale løsninger frigiver dermed en masse tid og penge til udviklingen af HR-opgaver i stedet for tidligere tiders papirnusseri. 
  2. Digitaliser medarbejderhåndbogen. En stor del af et succesfuldt onboardingforløb er at give medarbejderen en følelse af at være velkommen og at passe ind i organisationen. Biludlejningsfirmaet Hertz har skabt en onboardingplatform, som giver nye medarbejdere en kombination af opgaver, de skal gennemgå i løbet af deres onboarding, og personlig kommunikation med kolleger om arbejdsrelaterede emner, såvel som tips og tricks til nærområdets barer og foreningsliv. Læs mere om casen hos Social Talent 
  3. Benyt dataanalyse intelligent. Bliv klogere på dig selv og kom et skridt foran dine konkurrenter ved at bruge tilgængelige data til at optimere processer. Simple feedbackundersøgelser om onboardingen eller spørgeskemaer om flaskehalse i den nye rolle kan give et bedre fundament for videre udvikling af medarbejderen. På den måde får du strategiske pejlinger, som i sidste ende kan benyttes til at øge produktiviteten og mindske middelmådighed. 
  4. Lav et interaktivt digitalt workspace. Tag udviklingen af medarbejdere med ind i den digitale tidsalder. Det er især en god strategi, hvis du vil fastholde millennials. Den øgede efterspørgsel på kontinuerlig udvikling og feedback i denne gruppe åbner for en god brug af intelligente workspaces, der udvikles til den enkeltes behov og ønsker. Det giver også medarbejderen en øget følelse af kontrol over egen udvikling og kan hjælpe til højere medarbejdertilfredshed. 
  5. Automatiser allokeringen af ressourcer. Data kan fortælle dig hvilke værktøjer og ressourcer, den nye medarbejder har brug for i sit arbejde. Dermed kan HR komme medarbejderen i forkøbet i opsætningen af den nye arbejdsplads. På den måde undgår organisationen unødig frustration hos nye medarbejdere – husk på, at den første tid lægger kimen for medarbejderens arbejdsliv, og det kan tage lang tid at rette op på en frustreret medarbejders første oplevelser. 
Digitaliseringen af onboarding giver HR en masse nye redskaber, og kan give både medarbejderen og organisationen en række fordele i øget tilfredshed, produktivitet og lavere omkostninger. Derfor har Sylvester & co inviteret Gitte Hemmingsen, HR-direktør hos Siteimprove, til at holde oplæg ved Nordic HR Tech Days 2019 om hendes arbejde med data-dreven onboarding. Hun vil dele, hvordan Siteimprove antog en strategisk tilgang til onboarding efter at have indset omkostningerne ved ikke at føre et systematiseret onboardingforløb.


Læs mere om Gitte Hemmingsen og konferencen her: http://www.nordichrconf.com/nordic-hr-tech-days-19...
0 0
Feed